Vilket vader och klimat har Pluto?

Vilket väder och klimat har Pluto?

Dis och kyla Forskarna kom fram till att den övre atmosfären på Pluto är kallare och mer kompakt än de tidigare trott. Upptill 200 kilometers höjd i atmosfären är den täckt av en blåaktig tunn dimma. Temperaturen vid ytan ligger runt minus 200 grader Celsius.

Hur många dagar är ett år på Pluto?

248 år
Pluto/Omloppstid

Hur ser Plutos yta ut?

Den upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh den 23 januari 1930. Ursprungligen antogs Pluto vara ungefär lika stor som jorden och den klassificerades som den nionde planeten från solen. Som andra medlemmar av Kuiperbältet består Pluto primärt av bergarter och is. Pluto har fem kända månar.

Hur har planeten Pluto fått sitt namn?

Lowellobservatoriet fick ta emot mer än 1000 förslag på namn för den nyupptäckta planeten. Namnförslaget Pluto kom från en elvaårig skolflicka vid namn Venetia Burney i Oxford i England. Burney var intresserad av klassisk mytologi och valde Pluto, efter Pluton, underjordens gud från den romerska mytologin.

Har Pluto nyligen?

Det har gått tolv år sedan världens astronomer petade Pluto från vårt solsystems planetskara. Det var sommaren 2006 som den Internationella astronomiska unionen (IAU), vars uppgift det är att bland annat namnge himlakroppar, beslutade att Pluto inte längre ska få klassas som en planet.

Vad är Pluto för något?

Den nyupptäckta himlakroppen fick senare namnet Pluto och fick även status som den nionde planeten. Plutos yta består av berg och dalar och en hel del is. I mitten av augusti 2006, 76 år efter upptäckten av Pluto, förlorade den sin status som en planet och kallas nu en dvärgplanet.

Hur många timmar är ett dygn på Pluto?

Fakta

Fakta
Atmosfär: Kväve och metan
Dygnets längd: 6 dygn och 9 timmar
Årets längd: 248 jordiska år
Antal månar: 3 kända

Finns Pluto kvar?

Från att Pluto upptäcktes år 1930 fram till år 2006 var Pluto en planet. Men sedan dess betecknas den som en dvärgplanet. Det beror på att kraven på planeter förändrades. Internationella astronomiska unionen, IAU, är en organisation som består av massor av kunniga astronomer.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen