Vilket sprak talas mest i Afrika?

Vilket språk talas mest i Afrika?

Niger-Kongospråk Niger-Kongospråken är den största språkfamiljen i Afrika (och troligen i världen) med avseende på antal olika språk. Ett kännetecknande drag, som fortfarande delas av de flesta Niger-Kongospråken, är substantivklassystemet. Den överväldigande majoriteten av Niger-Kongospråken är tonspråk.

Vilka länder har engelska som modersmål?

Engelska[redigera | redigera wikitext]

 • Australien.
 • Irland.
 • Kanada.
 • Nya Zeeland.
 • Storbritannien.
 • USA. m. fl.

Hur stor del av världens befolkning talar engelska?

Engelska Det är världens mest spridda språk och fungerar idag som ett internationellt hjälpspråk (Lingua Franca) det vill säga som kommunikation mellan människor med olika modersmål. Antal talare (modersmål): över 328 miljoner människor. Som andra språk: mellan 350 miljoner upp till 1 miljard människor.

Varifrån kommer engelska språket?

Engelska är ett västgermanskt språk med tydliga influenser från exempelvis franska och latin. Engelskan började talas på 400-talet av det folkslag som kallades saxare. Under 800-talet utgjorde svenska, norska och danska vikingar en stor maktfaktor på de brittiska öarna, vilket också kom att påverka språket.

Hur många länder pratar engelska i Afrika?

I Namibia till exempel, pratar bara 7% av populationen engelska, även om det är det officiella språket. I Botswana är engelska det officiella företagsspråket, men pratas inte konsekvent. Många personer i Eritrea och Etiopien pratar Engelska, även om det inte är ett officiellt språk.

Vilket land har flest engelsktalande?

Runt 335 miljoner människor har engelska som modersmål, vilket gör det till världens tredje största språk. De flesta som har engelska som modersmål bor i USA, Australien, Storbritannien, Irland, Kanada och Nya Zeeland, men också i till exempel Indien och Sydafrika.

Vilket land är bäst på engelska som andraspråk?

EF English Proficiency Index är ett globalt index för engelskkunskaper hos människor med engelska som andraspråk världen över….Bäst på engelska:

 • Sverige.
 • Nederländerna.
 • Singapore.
 • Norge.
 • Danmark.

Vilket är det största språket i världen?

Mandarin: över 955 miljoner Vi har en vinnare! Av världens mest talade språk är mandarin, som är en del av den kinesiska språkfamiljen, det mest talade. Det är främst de som bor i Kina, Taiwan och Singapore – vilket är väldigt många människor – som har mandarin som modersmål.

Hur många procent av Sveriges befolkning pratar engelska?

Eller, förresten, svenskarna är mer engelskkunniga än de flesta även om vi inkluderar de anglosaxiska nationerna. Runt 90 procent av befolkningen i Sverige uppger att de kan föra ett samtal på engelska, och det torde innefatta nästan alla som vuxit upp här efter andra världskriget.

Varför kan så många engelska?

Antalet engelsktalande var omkring år 1600, då språket endast talades i England och sydöstra Skottland, cirka sju miljoner. I takt med att det engelska imperiet under de följande århundradena förde med sig språket ut till kolonier i alla delar av världen, bland annat Asien och Afrika, exploderade antalet.

Vilka språk pratas i England?

I Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland är det engelska i form av brittisk engelska som de facto är det officiella språket, och modersmål för 95% av befolkningen. I Wales är även walesiska officiellt språk, och det näst vanligaste modersmålet i landet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen