Vilket lagrum stodjer aktenskap?

Vilket lagrum stödjer äktenskap?

Bestämmelser om erkännande av äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag i de fall som avses i första stycket finns i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Lag (2021:464).

När vet man att det är dax att skiljas?

Ni har inget gemensamt och vill olika saker i livet Det kan kännas som om ni lever parallella liv fast under samma tak. Allt oftare väljer ni att göra olika saker, har olika värderingar och skilda uppfattningar om vad som är viktigt i livet. Då kan det vara dags att tänka på om ni verkligen är rätt för varandra.

Vad säger lagen om äktenskapet?

Äktenskapsbalken reglerar äktenskapet och dess verkningar. Lagen är könsneutral sedan maj 2009. Detta innebär att äktenskapet inte är en förbindelse förbehållen man och kvinna utan att även personer av samma kön får gifta sig med varandra.

Vad gäller juridiskt när man gifter sig?

När man gifter sig inträder nämligen något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först vid skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder.

Vad innebär giftorätt mellan makar?

En makes framtida rätt i den andre makens egendom. 3 § äktenskapsbalken ska varje make råda över sin egendom och svara för sina skulder. Det innebär att en makes äganderätt inte påverkas av äktenskap eller registrerat partnerskap.

När kriser i äktenskap?

När det krisar i äktenskapet går många igenom en period av starka och ambivalenta känslor. Ena dagen är du helt säker på att en skilsmässa är det bästa, för att nästa bli nostalgisk och vilja rädda relationen. Spänningar som har funnits i relationen har blivit tydliga under ledigheten, säger psykologen Maria Farm.

Vill jag skiljas?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn. Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se.

När gifte jag mig?

Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen.

Vad menas med en bodelning?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör.

Vad händer när man gifter sig?

Vad innebär det att vara gift? Du ska visa trohet och hänsyn till personen du är gift med. Ni ska ta hand om ert hem tillsammans och hjälpas åt med hushållets kostnader så gott var och en kan. Ni ska leva på samma standard.

Har man gemensam ekonomi när man gifter sig?

En gemensam ekonomi innebär att man kommer överens om hur mycket var och en ska stå för av de gemensamma utgifterna och då ofta om vilka utgifter man tar ansvar för. Gifta har skyldighet att upplysa varandra om sin ekonomi och att bidra till varandras uppehälle.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen