Vilket klor till pool?

Vilket klor till pool?

Fritt klor är det verksamma kloret som sköter desinfektionen. Klorvärdet i din pool ska vara 0,5-1,0. Har man en mycket hög fri klorhalt visar testsetet felaktiga värden. Testsetet kan visa för lågt eller normalt värde fast den verkliga halten är enormt hög.

Varför försvinner kloret i poolen?

Om det finns bakterier och/eller organiskt material i vattnet, kommer kloratomerna att ”angripa” dessa föroreningar och förbrukas. Det är inte ovanligt att man upplever att det klor man har tillsatt till vattnet försvinner med detsamma. När alla föroreningar har avlägsnats, kommer kloret att finnas kvar i vattnet.

Hur ska man få ner klorhalten i poolen?

För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering. Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utom- huspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Vilka värden ska en pool ha?

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,2 – 7,6.

Hur Klorerar man en pool?

Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

Hur gör man med klor i pool?

Det finns olika sätt att applicera klor i poolen. Med klorpuckar eller klortabletter kan du själv dosera kloret i poolen. Men vill du göra det enklare kan du använda automatiserade system som kontinuerligt mäter klorhalten och doserar rätt mängd klor, då används flytande klor.

Varför blir det halt i poolen?

Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.

Får inte bort alger i poolen?

Har du fått problem med alger i din pool så kan du bli av med dessa genom att chockklorera vattnet och sedan fortsätta använda algmedel i poolen. Är vattnet grumligt och smutspartiklarna så små att de varken går att få bort med håv eller med reningsverket så är det flockningsmedel som gäller.

Hur blir man av med alger i poolen?

Har du fått problem med alger i din pool så kan du bli av med dessa genom att chockklorera vattnet och sedan fortsätta använda algmedel i poolen. Algmedel behövs dessutom som aktivator för desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre.

Kan man bada i hög klorhalt?

Högre klorvärden är inte hälsosamt att bada i ger hudirritation och kan ge problem med andningsvägarna. För privat bruk räcker normalt 1 enhet klor. Det viktiga är att pH värdet är mellan 7,0 och 7,4 annars blir kloret aggressivt och angriper metalldelar och gummipackningar samt ger hudirritationer.

Vad är Stabilizer pool?

Chlorine Stabilizer är cyanursyra som granulat, som används för att förhindra solens UV-strålar att bryta ner det klor som finns i poolen. Chlorine Stabilizer används enbart i pooler utomhus. Optimal effekt av Chlorine Stabilizer får man med ett innehåll på mellan 25–40 mg/l.

Vad är Cyanursyra pool?

Cyanursyra, som ofta kallas stabiliseringsmedel, skyddar fritt klor från att brytas ned av solljus vilket är bra , men samtidigt sänker CYA det fria klorets effektiviteten att desinfektera. Det är viktigt att mäta CYA för att kunna säkerställa att rätt nivå på fritt klor finns i poolen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen