Vilket departement tillhor Kronofogden?

Vilket departement tillhör Kronofogden?

Kronofogden är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet. Rikskronofogde och myndighetschef är Christina Gellerbrant Hagberg. Vårt organisationsnummer är 202100-5646.

Vem finns hos Kronofogden?

Du kan beställa ett registerutdrag om du vill veta ifall någon har en obetald skuld hos oss. Det finns lagar som hindrar oss från att mejla uppgifter från våra register, men vi kan ge dig informationen via telefon eller per post. adressen dit du vill att vi skickar utdraget.

Vilken myndighet kan kräva in pengar för obetalda skulder?

Om du inte betalar eller bestrider inom den tid som står i betalningsföreläggandet kommer Kronofogden att meddela ett utslag. Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. När det finns ett utslag kan företaget be Kronofogden om hjälp med att kräva in pengarna av dig.

Är skulder hos Kronofogden offentliga?

En skuld som har funnits hos oss för utmätning kan omfattas av sekretess. Då är uppgiften inte längre offentlig och vi lämnar inte ut den. Uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan också vara sekretessbelagda. Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för utmätning.

Är Kronofogden statligt?

Kronofogden är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet.

Vad har Kronofogden för uppgift i samhället?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt. Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt.

Var kan man se om någon har skulder?

För skulder finns det något som kallas skuldupplysning. Genom att kontakta Kronofogden kan man få veta om någon har en obetald skuld hos dem. Det krävs dock att den som vill ha reda på denna information har exempelvis ditt personnummer.

Hur vet man om man har skulder?

Vill du ha koll på dina skulder och krav på att betala eller göra något (förelägganden) ska du använda vår e-tjänst ”Mina skulder och förelägganden”. Om du inte kan betala, registreras skulden i våra register.

Kan privatperson kräva inkasso?

Både företagare och privatpersoner kan skicka inkassokrav, men det är viktigt att samma juridiska person som skickade originalfakturan eller underlaget för inkassokravet också står bakom inkassoutskicket. Om gäldenären är skyldig ett företag något ska alltså inkasso komma från just det företaget.

Vilka blir följderna om du hamnar i Kronofogdens register för en obetald skuld?

Om du inte kan betala av dina skulder, kan Kronofogden göra en så kallad löneutmätning av din lön samt andra inkomster du eller hushållet har. Vilket är att, en del av den inkomst du får, eller din lön används för att betala av den skuld som du har. Läs mer om detta hos Kronofogden.

Är betalningsanmärkningar offentliga?

Enskilda mål (skulder till privata fordringsägare): Registreras en gång i veckan. Du kan under vissa förutsättningar få sekretess på en skuld som ligger för indrivning hos Kronofogden. När en uppgift blir sekretessbelagd innebär det att uppgiften inte längre är offentlig och att Kronofogden inte lämnar ut uppgiften.

Vad är det Kronofogden?

Kronofogdemyndigheten (”Kronofogden” eller ”KFM”) arbetar utefter ett tydligt uppdrag, att se till att den som har rätt att få betalt får det, tex företag eller privatpersoner, och ge stöd och råd till den som ska betala.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen