Vilken tid halar man flaggan?

Vilken tid halar man flaggan?

Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00. Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Får man ha svenska flaggan uppe dygnet runt?

När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och sedan halas ned. Fritidsbåtar får föra svensk flagga alla tider på dygnet när de är under gång.

Hur länge får man ha flaggan uppe?

Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00. Men för dig som enskild person, för föreningar och civila företag råder en viss frihet att flagga på tider som passar. Flagga hellre än att låt bli, även om du inte kan följa tiderna full ut!

Är det olagligt att bränna svenska flaggan?

Att bränna en flagga som ägs av någon annan räknas som skadegörelse. Men eftersom flaggbränning kan reta upp folk och utlösa bråk och slagsmål har många länder även förbjudit bränning av privata flaggor.

Varför flaggar Göteborg på halv stång idag?

Om någon vill uttrycka sin medkänsla så genomför vi idag 9 april kl 19.00 en Manifestation för demokrati och medmänsklighet i Lundby nya kyrka, Göteborg, för att hedra offren i attentatet i Stockholm och för att ge fokus åt alla de goda krafter som omedelbart ställde sig enade!

Vad säger lagen om svenska flaggan?

Sveriges flagga är blå med ett gult kors och får inte förses med några märken, bokstäver eller andra tecken. Det senare är viktigt – eftersom det anger att ingen enskild ska kunna ge flaggan någon särskild tillhörighet genom att på något sätt märka den.

Varför får man inte ha svenska flaggan uppe?

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl. Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.

Vad menas med svenska flaggan?

Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157. Han såg detta som ett tecken från Gud och gjorde det till sin fana. Vapnets fyra blå fält åtskiljs av ett gult kors och kan ha varit förlaga till flaggan.

Varför är flaggan på halv stång idag?

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen