Vilken religion ar det i Kambodja?

Vilken religion är det i Kambodja?

Nästan alla kambodjaner som tillhör majoritetsfolket khmer (cirka nio av tio invånare) bekänner sig till theravadabuddismen, som är statsreligion. Små grupper av mahayanabuddister, kristna, muslimer och anhängare av naturreligioner finns i landet.

Vad kallas invånarna i Kambodja?

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham.

Vad ligger Kambodja?

På gränsen mellan Thailand, Laos och Vietnam ligger kungariket Kambodja – en gång ett av de mäktigaste kungarikena i Sydostasien. I dag präglas landet av ekonomiska och sociala problem efter inbördeskrigen.

Vad heter huvudstaden i Kambodja?

Phnom Penh
Kambodja/Huvudstäder

Vad odlar man i Kambodja?

Kambodja flora och fauna Det centrala låglandet täcks till stor del av risfält men här odlas även majs och tobak. Områden med säv, högt gräs och glest bevuxna skogspartier förekommer också. På de savann liknande slätterna växer upp till 1.5 meter högt gräs.

Vad importerar Kambodja?

De varor som importeras mest är oljeprodukter, fordon och byggmaterial. Grunden för Kambodjas ekonomi har i alla tider varit jordbruket, men sedan demokratiseringen 1993 har industrin, främst textilproduktion, och turism vuxit kraftigt i betydelse.

Vad växer i Kambodja?

Hur är Kambodja idag?

Kambodja är ett kungadöme med ett parlamentariskt flerpartisystem och marknadsekonomi. Regelbundna val hålls men de demokratiska bristerna är stora och landet domineras helt av regeringspartiet CPP som är arvtagare till det gamla kommunistpartiet. Premiärminister Hun Sen har varit regeringschef sedan 1985.

Vad exporterar Kambodja?

Ekonomi och handel Ekonomin är till stor del baserad på jordbruket, men kambodjanerna brottas med bräckliga bevattningssystem och dåligt markutnyttjande. Textilindustrin har dock växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är idag landets viktigaste exportvara.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen