Vilken pris galler?

Vilken pris gäller?

Huvudregeln är att priset ska anges skriftligt och att moms (mervärdesskatt) och andra skatter ska vara inräknade. Det ska vara tydligt vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt.

Vad händer om man inte följer prisinformationslagen?

Butiker som bryter mot lagen riskerar vite, även om det är ovanligt. Det är dock få som anmäler butiker till Konsumentverket trots att en av de saker som stör konsumenter mest är bristfällig information om pris på en vara.

Hur räknar man ut pris per liter?

Literpriset, dvs antal kronor per liter, får du om du dividerar priset med volymen, alltså 30 delat med 20/3. Om du istället dividerar 20/3 med 30 så får du fram hur många liter du får per krona.

Varför är det olika priser på samma vara?

Vid kundbaserad segmenterad prissättning betalar olika kunder olika pris för samma produkt. Enligt platsbaserad segmenterad prissättning sätts olika pris ut för samma produkt på annan plats trots samma kostnad för distribution, till exempel kan olika platser på en teater kosta olika mycket.

Vilka påföljder finns det om ett företag bryter mot marknadsföringslagen och konkurrenslagen?

Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Konkurrenslagen innehåller dessutom en hänvisning till konkurrensskadelagen som reglerar när företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.

Är en prislapp ett anbud?

Prislappar i butiker är att se som utbud. Det är först vid betalning som själva köpeavtalet ingås. När du går med ditt kvitto eller din produkt till kassan så avger du ett anbud. När du sedan betalar innebär det att butiken accepterar ditt anbud.

Hur räknar man ut Hektopris?

Kilopriset är ett värde på hur många kronor det kostar per kilo. För att få ut det värdet dividerar du antalet kronor med antalet kg.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen