Vilken gymnasieskola ska jag valja?

Vilken gymnasieskola ska jag välja?

Kursutbud – Ditt val av gymnasieskola kan påverka din behörighet till vidare studier. Kursutbudet inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola. Alla kurser som krävs för att du ska få den särskilda behörigheten du vill ha erbjuds inte alltid. Kolla därför kursutbudet när du väljer skola.

Vad krävs för att bli behörig till gymnasiet?

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

Hur många val kan man göra till gymnasiet?

Det finns ingen gräns för hur många val du får göra. Valen är en kombination av program/inriktning och skola. Du kan därför söka till samma utbildning på olika skolor för att öka dina chanser att få en plats.

Hur funkar gymnasieval?

Antagningen sker inte via skolorna utan genom gymnasieantagningen. Skolorna tittar normalt sett därför inte på hur varje elev rangordnat sina alternativ och om skolan var varje elevs första-, andra- eller tredjehandsalternativ.

Vilket gymnasium ska jag välja Stockholm?

I tätt konkurrens om titeln som Stockholms bästa gymnasium återfinns Kungsholmens Gymnasium som snittar stabila 18 poäng i slutbetyg bland sina studenter. Detta gymnasium erbjuder högklassig utbildning inom såväl musik och estetisk verksamhet såväl som inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Vilket gymnasium ska jag gå quiz?

Svara på några enkla frågor så tipsar vi dig om vilka utbildningar som kan passa dig.

  • Vilket/vilka ämnen gillar du mest i skolan?
  • På vilket sätt är skolan viktig för dig?
  • Vad gillar du att göra efter skolan?
  • Hur ser din kompiskrets ut?
  • Att motionera är bra för kroppen, men är det kul?

Vad krävs för att vara behörig till ekonomiprogrammet?

För behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskapliga- och teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Vad krävs för att vara Högskolebehörig?

Grundläggande behörighet = det du måste ha

  • minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
  • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
  • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Kan man komma in på flera gymnasium?

Kan jag komma in på flera skolor och program? Nej, du blir erbjuden en plats. Det är den utbildningen som du har rangordnat högst upp och som dina betyg räcker till.

Vad händer om man inte kommer in på gymnasiet?

Om man inte har kommit in på sina gymnasieval, står man då fortfarande som reserv på de valen. Om elever som har blivit erbjudna en plats antingen tackar nej till platsen eller flyttas upp till högre rangordnade val där de står som reserver, går platserna till de som väntar på reservlistan.

Hur accepterar man sitt gymnasieval?

Blir du osäker kring datumen eller på vilket sätt du ska söka eller ändra din ansökan – fråga SYV på din skola eller ställ frågan till personal på ditt antagningskansli. Har du fler frågor om ditt gymnasieval? Ställ en fråga på FrågaSYV.se!

Hur ser gymnasievalet ut?

Du ansöker till gymnasiet med dina betyg, populära skolor har oftast högre antagningsgräns, det kan variera från år till år beroende på hur många platser skolan har samt hur många elever som söker och vad eleverna som söker har för betyg. Ofta kan du se tidigare års statistik på antagningskansliet i ditt län.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen