Vilken betydelse har islam i Sverige?

Vilken betydelse har islam i Sverige?

Islam är den näst största religionen i Sverige efter kristendomen. 1953 fanns uppskattningsvis 500 muslimer i Sverige. Av dessa bedöms omkring en tredjedel vara praktiserande muslimer. Den främsta drivkraften av islams tillväxt i Sverige är invandring.

Hur expanderade islam?

Erövringen av Iberiska halvön inleddes när morer, det vill säga berber som precis konverterat till islam, och en mindre andel araber, invaderade det visigotiska Spanien år 711. Morerna, en styrka på 10 000-15 000 man, gick i land vid Gibraltar under ledning av Tariq ibn Ziyad.

Vad betyder ordet islam på svenska?

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja. Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion.

Vad är islams symbol?

En månskära eller oegentligt halvmåne är en symbol som består av två cirkelbågar, och som avbildar månen i tilltagande eller avtagande fas. Månskäran används bland annat för att symbolisera islam. I alkemi används månen som symbol för silver.

Hur ser man på Gud inom islam?

I islamsk teologi är Gud den allsmäktiga och allvetande skaparen, upprätthållaren, förordnaren, och domaren av universum. Islam lägger en stor betoning på konceptet av Gud som strikt singular (tawhid). Gud är unik (wahid) och i sig allbarmhärtig och allsmäktig (ahad).

Vad har islam för högtider?

Inom islam finns det två stora högtider som firas av många muslimer världen över. Den ena är eid al-adha, som infaller under vallfärden. Den andra är eid al-fitr, som infaller efter fastan.

Vad heter ledaren i islam?

Religionerna har också ledare. Inom islam kallas en av ledarna för imam.

Hur kunde islam spridas?

Profeten Muhammed samlade i början av 600-talet stammarna på den arabiska halvön. Under de följande hundra åren spreds sedan islam runt om i Mellanöstern, Nordafrika och till delar av Sydeuropa – i takt med att det arabiska riket expanderade.

Hur kunde det arabiska väldet breda ut sig så snabbt?

Hur kunde det arabiska väldet breda ut sig så snabbt? Under några århundraden fram till mitten av 1200-talet överglänste kalifaten i Bagdad och Cordoba det mesta som Europa kunde skryta med under samma tid. De var också mer öppna för religiösa minoriteter än Europa.

Vad är Umma inom islam?

Umma (arabiska: أمة ) är de troendes islamiska församling, som Muhammed började bygga upp i Medina år 622. Ordet används i dag också för att uttrycka en världsvida muslimsk religiös gemenskap.

Vad betyder bönen inom islam?

Muslimerna vet hur de ska be via traditionen. Eleverna bör fundera på varför vi ber och varför Allah har bestämt att vi ska be. Bönen är ett av de viktigaste sätten att tjäna Gud. I bönen tänker vi på Skaparen, tackar Honom, lär oss och repeterar Hans lärdomar och uttrycker vår tillit till Honom.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen