Vilken Betongkvalite?

Vilken Betongkvalite?

Det finns ett flertal faktorer som avgör vilken exponeringsklass din betong ska ha. Detta kan t. ex. ha att göra med om gjutningen är inomhus eller utomhus, om den är utsatt för klorider från exempelvis tösalt på vägar eller om betongen kommer att utsättas för frost.

Vad betyder C25 30?

Avgörande för betongens kvalitet är hur porös den är. För betong med hållfasthetsklass C25/30 är tryckhållfastheten 30 MPa och draghållfastheten endast 1,8 MPa. Valet av hållfasthetsklass styrs förutom av kravet på att betongen skall tåla en viss last, även av vilken exponeringsklass som gäller för konstruktionsdelen.

Vilken betong platta på mark?

Du klarar de flesta arbeten med Finbetong C30/37 eller Grovbetong C30/37. Det är ett färdigblandat torrbruk som du bara tillsätter vatten. I sortimentet finns också specialprodukter som reparationsbruk, undergjutningsprodukter och vinter- betong som gör det möjligt att gjuta i temperaturer ända ned till –10°C.

Vilken sorts betong?

Gjuta betong – vilket bruk ska jag välja?

Tjocklek mm
Betongreparation • Utsatta miljöer • Högpresterande 20–100 Anläggningsbetong Fin
Betongreparation • Utsatta miljöer • Högpresterande • Tjocka skikt 50– Anläggningsbetong Grov
Gjutning i minusgrader 50– Vinterbetong

Vad anges i Sättmått?

Konsistens väljs med hänsyn till gjutbarhet, konstruktionens utformning och vald produktionsmetod och anges som sättmått i mm. För betong med högre sättmått än 210 mm används utbredningsmått. För självkompakterande betong (SKB) anges konsistensen normalt som flytsättmått, läs mer i denna broschyr!

Vad är Flytbetong?

Vad är flytbetong Flytbetong är precis som det låter en typ av betong som flyter ut enklare och därmed passar för att gjutas till mer komplexa delar av huset vilket gör att det krävs mindre vibrationer för att få betongen att flyta ut men dessutom en ökad flytbarhet.

Vad betyder C20 25?

Finbetong Basic C20/25 används vid gjutningsarbeten i skikttjocklekar mellan 25–100 mm. Blandning: Torrbruket blandas med vatten i en tombola, en planblandare eller med en borrmaskin och visp. Utförande: Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet genom att täckas in med plast.

Vad betyder MPa i betong?

Hållfasthetsklasserna betecknas enligt principen C30/37, där 30 betecknar den karakteristiska cylinderhållfastheten i MPa och 37 betecknar kubhållfastheten i Mpa.

Hur gör man en platta på mark?

Underlaget för plattan bör som sagt bestå av ett dränerande material och här gräver du ner ledningarna. Glöm inte bort att isolera när du ska gjuta platta på mark. Isoleringen verkar temperaturreglerande och förebygger fuktskador i betongen. Kom ihåg att placera fuktspärren på den varma sidan av isoleringen.

När ska man täcka betong?

På vintern ska man täcka betongen för att stoppa värmeflödet ur betongmassan. På sommaren ska man täcka betongen för att förhindra att till exempel so- linstrålning värmer upp och torkar ur betongytan.

Vilken betong till golv?

Viktigt då om golvet skall vara exponerat är att du väljer en produkt som är anpassad för detta (baserad på portlandcement), typ de för köpcentra, industrigolv, garage, mm (se exempelvis Designgolv). Dessa produkter kan finnas som infärgade, men fungerar utmärkt att blanda i pigment själv.

Vilken betong är starkast?

Vid gjutning av grövre konstruktioner krävs även grövre ballast. Mät upp vattnet i förväg, cirka 12-16 liter/25 kilo cement. Vattenbehovet varierar med ballastens beskaffenhet. Lägst vattenhalt ger starkast betong, men den är då mer svårarbetad.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen