Vilken asfalt?

Vilken asfalt?

Asfaltbundet bindlager (ABB): Används oftast som mellanliggande lager mellan AG och slitlager. Tät asfaltbetong (ABT): Används till allt från garageuppfarter till vägar och gator. Stenrik asfaltbetong (ABS): Används som slitlager på högtrafikerade vägar.

Kan asfalt brinna?

Ingen gnisttändare användes utan proven fick självantända. Resultatet från försöken visade att asfalten antände från 428°C till 530°C och att asfalten har högt energiinnehåll.

Hur gör man asfalt?

Asfalt består av sten och bindemedlet bitumen – en tung oljeprodukt. Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa. Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med varierande egenskaper. Omvandlar man detta till volymandelar blir det cirka 14% bindemedel.

Finns det olika färg på asfalt?

Oftast använder vi asfalten som den är vid olika beläggningsarbeten, det vill säga svart, men det finns också möjlighet att färga asfalten i olika färger för att på så sätt uppmärksamma olika typer av områden.

Hur varmt är asfalt?

Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige. Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.

Hur tjock asfalt på garageuppfart?

Asfalt finns i många olika sorter beroende på användningsområde. Skillnaden är att man oftast lägger ut den för hand då en garageinfart i regel är för liten för att lägga med en asfaltsläggare samt att man på en vanlig garageinfart endast lägger ett lager asfalt (40 mm).

Vem kom på asfalt?

År 1901 beviljades Edgar Purnell Hooley patent för ”Tarmac”, vilket innebär att tjära och sten blandas mekaniskt innan utläggning, följt av att blandningen packas med en vält.

Vad består bitumen av?

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.

Vad väger 1 m2 asfalt?

Riktvärdet är 0,2 – 0,4 kg /m2.

Kan man måla asfalt?

Istället för att använda dyrt material för att få andra färger på underlaget kan man hel enkelt istället måla asfalten. Detta är ofta både enklare och billigare, och dessutom blir resultatet många gånger bättre.

Finns det grå asfalt?

För att det är vad många av oss är vana vid att tänka. Men faktum är att asfalt kan ha många färger. Och då inte bara 50 nyanser av grått. Färgad asfalt finns och den kan ha en mängd olika kulörer.

Har ersatts av asfalt?

Och sedan 2016 producerar de i samarbete med Stora Enso en asfalt där en del bitumen har ersatts med lignin. Försök har gjorts även i Sverige. Peab har som en del i ett europeiskt projekt tillsammans med Sekab, tillverkat asfalt där bindemedlet delvis ersatts med lignin, och som de lagt ut på en sträcka i Sundsvall.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen