Vilken ar Sveriges storsta gruva?

Vilken är Sveriges största gruva?

Den mest produktiva gruvan i Sverige idag är Aitik utanför Gällivare. Efter en utbyggnad som invigdes 2010 kommer gruvan successivt öka sin årsproduktion till planerade 36 miljoner ton 2014.

Vilka andra gruvor finns i Sverige idag?

Gruvor i Sverige

 • Kirunagruvan. Den förmodligen mest kända gruvan i Sverige är Kiirunavaara, Kirunagruvan, där man bryter järnmalm.
 • Sala Silvergruva. Sala Silvergruva är förvisso nedlagd, men ändå intressant.
 • Guldgruvor.
 • Guldgruvor har vi inte haft många av i Sverige trots att vi har en del guldfyndigheter.

Hur djupa är gruvor?

I Sverige finns gruvor som går ned till mer än 1 400 meters djup. Fyndighetens läge bestämmer vilken typ av gruva som kan anläggas. Det går till exempel inte att anlägga ett dagbrott om fyndigheten finns på 1000 meters djup. Mängden malm som bryts varje år, brytningshastigheten, skiljer sig mellan olika gruvtyper.

Var finns koppargruvor?

El Tenientes. Så heter världens största koppargruva och den ligger i Chile, 80 kilometer söder om huvudstaden Santiago. Gruvan byggs nu ut för att förlänga dess livslängd med ytterligare minst 50 år. Koppargruvan, som är mer än 100 år gammal, har ett tunnelsystem som är längre än Chile från norr till söder.

Hur mycket järnmalm har Sverige?

Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute. Malmproduktionen 2019 blev återigen den högsta någonsin med 86,5 miljoner ton, jämfört med den tidigare högsta noteringen från 2018 på 81,4 miljoner ton, en ökning med sex procent.

Har koppargruva?

Malmutvinning i Falu gruva startade sannolikt redan före 1000-talet. Under en period på 1600-talet, Sveriges stormaktstid, svarade Falu koppargruva för två tredjedelar av världens kopparproduktion. Falu gruva lades ner år 1992, efter att ha varit i drift i över tusen år.

Vad heter gruvor i Sverige?

Gruvor i Sverige

Gruva Län Mineral
Aitik Norr-botten Guld, koppar, silver
Malmberget Norr-botten Järn
Kiirunavaara Norr-botten Järn
Leveäniemi Norr-botten Järn

Vilka gruvor finns i Sverige?

Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige.

 • Adak koppargruva (stängd)
 • Aitik koppargruva.
 • Alsgruvan (nedlagd 1878, öppnad igen under första världskriget, definitivt nedlagd 1920)
 • Bersbo koppargruvor (stängda)
 • Bielkes gruva (stängd)
 • Bispbergs gruva (nedlagd)
 • Björkdal guldgruva.

Hur fungerar gruvor?

En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt.

Hur djup är Sveriges djupaste gruva?

Renström i Bolidenområdet är Sveriges djupaste gruva, i januari 2019 passerades ett djup på 1500 meter. Det motsvarar drygt fyra Eiffeltorn staplade på varandra. I gruvan, som öppnades 1952, bryts komplexmalm innehållandes zink, koppar, bly, guld och silver.

Var gruva i Norrland?

Vart utvinns järnmalm?

Idag är Sverige en av EUs ledande malm- och metallproducenter. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och produktionen av bas- och ädelmetaller hör också till de främsta. De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen