Vilken alder kan man borja jobba?

Vilken ålder kan man börja jobba?

Om du har fyllt 13 år, får du utföra lättare arbete som inte är skadligt för din hälsa, utveckling eller skolgång. Om du är under 13 år får du inte arbeta. Men även här finns vissa undantag. Vill du veta mer, besök Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad gäller för att anställa ungdomar?

Åldersgräns för arbete Reglerna säger att barn under 13 år inte får arbeta. Det finns dock vissa undantag om det gäller mycket lätt och ofarligt arbete inom familjen och där det inte är andra anställda. De barn och ungdomar mellan 14-18 år kan alltså anställas som minderåriga arbetstagare.

Kan man jobba när man är 14 år?

Lagar & regler – 14 år När du är 14 år får du endast arbeta med ofarliga och lätta saker. Du får inte göra något arbete som kräver tunga lyft. Din arbetsplats måste vara riskfri och det får inte förekomma konflikter eller våld. Under dina lov får du högst arbeta 35 timmar i veckan.

Vad får 15 åringar jobba med?

Det kan till exempel innefatta uppgifter som att plocka upp och märka varor i butiken. Kommer du att fylla 16 samma år som du jobbar får du även arbeta i kassan. Enklare restaurangjobb är även ett bra alternativ, som till exempel att plocka brickor och disk. Du kan även på egen hand söka säsongsbundna jobb.

Vilka regler kring arbetstid finns det för unga mellan 15 och 18 år?

Barn får arbeta högst 12 timmar per skolvecka. Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka. För yngre barn som arbetar inom den närmsta familjen är det föräldrarna som avgör arbetstiden.

Får man anställa en 15 åring?

Arbetsgivaren måste ha ett intyg från förälder där de godkänner att barnet arbetar. Ungdomar från 16 år och fram till 18-årsdagen kan anställas till alla typer av jobb, utom sådana som är direkt farliga. Det ska varken vara fysiskt eller psykiskt tungt.

Vad ska en 16 åring ha i lön?

Ålder och timlön

  • 15–16 år: 88 kronor.
  • 17 år: 98 kronor.
  • 18 år: 108 kronor.
  • 19 år: 118 kronor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen