Vilka utbildningar har lagst Antagningspoang?

Vilka utbildningar har lägst Antagningspoäng?

Det program som är lättast att komma in på med sina gymnasiebetyg för höstterminen 2019 är förskollärarprogrammet. Sökande till programmet på Linnéuniversitetet behöver knappt vara godkända i tre fjärdedelar av alla gymnasieämnen för att få en plats. Det finns dock krav på godkänt i vissa ämnen för att få behörighet.

Vad kan jag plugga med mina betyg?

Oavsett vilken högskoleutbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Är 15 Merit bra?

Oavsett vilken utbildning du söker och vilken studiebakgrund du har måste du ha de förkunskaper som krävs för att kunna konkurrera om en plats. Vägen till meritvärdet går via gymnasiebetyget där dina G:n, VG:n och MVG:n först måste räknas om till siffervärden. Ett IG ger 0 poäng, ett G ger 10, VG 15 och ett MVG ger 20.

Är det gratis att gå på universitet i Sverige?

Att läsa en utbildning på ett universitet eller en högskola i Sverie är gratis och berättigar dig till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Vilket program är lättast att komma in på?

Nedan är en lista över 10 program som är lätta att komma in på där ansökande hade 0.2 eller lägre på Högskoleprovet:

  • Dataekonomutbildningen.
  • Förskollärarprogrammet.
  • Grundlärarprogrammet.
  • Event management.
  • Filmprogrammet.
  • Mångfaldsstudier.
  • Historikerprogrammet.
  • Samhällsvetarprogrammet.

Vad är lägsta meritvärde?

Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg. Det gör ingenting om du skriver 17 eller 18 betyg för vi räknar automatiskt bort de lägsta betygen och beräknar ditt meritvärde baserat på dina 16 eller 17 bästa betyg. …

Vilka ämnen behöver jag för att läsa till socionom?

Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Vad är ett dåligt meritvärde?

Utan Meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde från gymnasiet (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A). Gymnasiearbete har betygsskala F och E och man måste få betyg E i gymnasiearbete för att uppfylla kraven för gymnasieexamen.

Är 14 meritpoäng bra?

Ja, det går att komma in på nånting på universitetet med dina poäng. Eftersom antagningsgränserna till högskoleprogram och kurser styrs av hur många som söker så är det mycket lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära.

Är meritvärde 19 bra?

Den som har ett meritvärde som motsvarar 19 eller mer i den svenska skalan får 2,5 poäng i meritpoängskompensation.

Hur mycket kostar det att gå på universitet i Sverige?

Den genomsnittliga kostnaden för högskoleutbildning räknat per student och år är cirka 72 000 kronor. 20 Kostnaden för ett studieår skiljer sig samtidigt kraftigt åt mellan olika utbildningsområden. Det dyraste utbildningsområdet har en kostnad som är drygt 12 gånger högre än det billigaste.

Hur finansieras universitet i Sverige?

En betydande del av den statliga finansieringen kommer inte direkt från regeringen. Den kanaliseras i stället genom forskningsfinansierande myndigheter som styrs av olika departement. Forskning och utbildning på forskarnivå finansieras också i stor utsträckning av andra forskningsfinansiärer än staten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen