Vilka uppfinningar kommer fran Sverige?

Vilka uppfinningar kommer från Sverige?

1. Pacemakern

 • Bultsaxen (Jonas Byman)
 • Konstgjorda diamanter (Erik Lundblad m.
 • Celsiusskalan (Anders Celsius)
 • Primusköket (Frans Lindqvist)
 • Ställbara rörtången (Johan Petter Johansson)
 • Frigolit (Carl Munters)
 • En variant av kylskåpet (Baltzar von Platen och Carl Munters)

Vilka uppfinningar kom under 1800-talet?

1800-talet

 • Alessandro Volta uppfinner batteriet, 1800.
 • Hålkortsstyrning av maskiner (vävstolar), 1805.
 • Karbonpapper, 1806.
 • Fungerande stålpenna, 1808.
 • Ångdriven tryckpress, 1810.
 • Metronomen introduceras, 1816.
 • Internationellt system för flaggsignalering till sjöss, 1817.
 • Första serieproducerade räknemaskinen, 1820.

Vilken uppfinning är äldst?

Hjulet – Okänt, 4000-3500 f.Kr. Precis som segelbåten så revolutionerade hjulet rörelsen hos människor, boskap och varor. Experter kan inte precisera när och var det uppfanns, men bronsålderns Mesopotamien eller Eurasien är de mest sannolika.

Vad var den första tekniken?

Tekniksprång. Hjulet, först känt från en sumerisk bildskrift från Erech, ca 3 500 f.Kr. Vokaler infördes i grekisk skrift omkr 500 f.Kr.

Vilka uppfinningar var viktiga under industriella revolutionen?

Bakom den industriella utvecklingen låg en rad tekniska innovationer (uppfinningar/förbättringar) som gjorts tidigare under 1700-talet såsom ångmaskinen, spinnmaskinen, den tekniska vävstolen och bättre järnframställningsprocesser.

Vilka uppfinnare finns det?

Kända uppfinnare genom tiderna

 • Thomas Edison. Kanske en av modern tids mest kända uppfinnare som ligger bakom såväl glödlampan som fonografen, föregångaren till grammofonspelaren.
 • Marie Curie.
 • Alfred Nobel.
 • Niklas Zennström.
 • Eva Ekeblad De la Gardie.
 • Bette Nesmith Graham.
 • Oppfinnar-Jocke.

Vilka svenska uppfinningar kom på 1800-talet?

Ångturbinen. Gustaf de Laval från Orsa var en svensk uppfinnare aktiv under slutet på 1800-talet. År 1874, efter studier i Stockholm, började han arbeta som ingenjör vid Klosters bruk i Dalarna. Det var under sin tid där han utvecklade de två uppfinningar som han är mest känd för, separatorn och reaktionsångturbinen.

Vad är en teknisk uppfinning?

En uppfinning är en ny teknisk artefakt. Funktionsprincipen bakom en uppfinning kan skyddas med patent, eller utvecklas genom öppen innovation. Den utseendemässiga utformningen av en produkt kan skyddas med designskydd (kallas också mönsterskydd). En uppfinning behöver inte nödvändigtvis komma till användning.

Vad uppfanns på 40 talet i Italien?

Idag förknippas espresso starkt med just Italien, där Moriondo och Bezzera levde. En annan herre som också bidragit till Italiens koppling till espresson är Achilles Gaggia. På 1940-talet utvecklade han en espressomaskin i Milano som baserades på kolvmekanik, istället för ånga.

Vilka uppfinningar fanns det förr?

Tio i topp: Historiens viktigaste uppfinningar

 • Skriftspråket. Uppfunnet cirka 3200 f Kr.
 • Plogen. Uppfunnen cirka 6000 f Kr.
 • Penicillin. Upptäckt 1928.
 • Flygmaskinen. Uppfunnen 1903.
 • Det mekaniska uret. Uppfunnet 1735.
 • Teleskopet. Uppfunnet cirka 1608.
 • Pengar. Uppfanns ca 3000 f Kr.
 • Ångmaskinen. Uppfunnen 1712.

Vem kom på tekniken?

Teknikens flitigaste uppfinnare är amerikanen Thomas Edison, som sammanlagt fick 1053 olika patent.

Vad var syftet med nästan all tidig teknik?

Teknikutvecklingen som ägde rum under medeltiden var ofta sammanlänkad med utvecklingen av handeln. Den ökade handeln mellan Europa och andra delar av världen bidrog till att Europa kunde ta del av vetenskapliga och tekniska landvinningar som hade gjorts på andra ställen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen