Vilka tre olika typer av rorelser kan ske vid plattornas granser?

Vilka tre olika typer av rörelser kan ske vid plattornas gränser?

Tre olika typer av plattgränser

  • Transforma förkastningar. Transforma förkastningar uppstår där plattorna rör sig i sidled mot varandra. De är ofta långa och branta.
  • Kollisionszoner. Kollisionszoner är de zoner där plattorna kolliderar med varandra.
  • Spridningszoner. Island ligger på den Mittatlantiska ryggen.

Vilka rörelser i jordskorpan orsakar jordbävningar?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Vad är Veckning och hur formar Veckning jordens yta?

Veckning är inom geologin en process i jord- skorpan där bergartslager pressas samman och böjs. Inom geologin är vittring nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock till en grusig, sandig eller lerig massa genom meka- niska, kemiska och biologiska processer.

Vad händer när det blir en jordbävning?

Jordbävningar uppkommer när de spänningar utlöses som byggts upp på grund av rörelser i jordskorpan eller övre manteln. Stora mängder energi frigörs och sprids i form av seismiska vågor genom jorden. Det är dessa vågor som orsakar den skakning som känns vid en jordbävning.

Hur man mäter en jordbävning?

Magnituden enligt Richterskalan är ett mått på hur mycket energi som utvecklas vid jordskalvets centrum. Skalan bygger på upptäckten att ju större energi som utvecklas under ett jordskalv, desto större är amplituden (våghöjden) för markens rörelser på ett givet avstånd från jordskalvets centrum.

Hur mycket rör sig kontinentalplattorna?

Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju stora plattor och ett tiotal mindre. Dessa rör sig i förhållande till varandra med en hastighet på några centimeter om året. De sju stora plattorna är Eurasiska, Nordamerikanska, Sydamerikanska, Afrikanska, Indo-Australiska, Antarktiska och Stilla havs-plattan.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen