Vilka samhallsekonomiska vinster finns det med besoksnaringen?

Vilka samhällsekonomiska vinster finns det med besöksnäringen?

Besöksnäringen är en av Sveriges största och snabbast växande exportnäringar. Under 2017 växte turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, med 11 procent till 134 miljarder kronor, vilket kan jämföras med den samlade svenska exporttillväxten på 7 procent under samma period.

Hur kan natur och miljö påverkas positivt av turism?

Framförallt kan ökad turism skapa en bättre förståelse för hur värdefulla naturresurser är. Att se och besöka relativt orörd natur är något som drar till sig turism (pull-faktor, se Resemotiv).

Vilka typer av turism finns det?

Turism kan kategoriseras efter attraktionernas typ; bland annat finns ekoturism, sakral turism, urban turism, rural turism, kulturturism, gayturism, morbidturism och alkoholturism. De mest attraktiva länderna är enligt en undersökning av World Economic Forum 2011: 1.

Hur påverkas samhällets ekonomi av en semester utomlands respektive en semester i Sverige?

Och sambandet är tydligare ju större den kulturella skillnaden är mellan hemlandet och resemålet: man påverkas mer av en resa till exempelvis Spanien än en till Tyskland. Yngre personer påverkas mer av intrycken av en resa, medan äldre tycks vara mer benägna att köpa svenskt för att främja den svenska samhällsekonomin.

Varför besöker turister Sverige?

Sverige blir ett allt populärare turistmål, framför allt under juni, juli och augusti. – Sveriges livfulla städer, lättillgängliga skogar, genuina samhällen, långa vackra kuster och inte minst svenskarnas öppenhet uppskattas av fler turister för varje år, säger Visit Swedens vd Ewa Lagerqvist i ett pressmeddelande.

Hur påverkar en ökad turism länder och miljön?

Vetenskapliga modeller visar att de förbrukade resurserna som energiåtgång, CO2-utsläpp, vatten, land och mat för turismen, kommer att ha fördubblats inom 25-46 år. Detta blir betydelsefullt om man börjar jämföra individens miljöpåverkan som turist kontra individens påverkan på miljön i sitt vardagsliv.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen