Vilka mojligheter och problem innebar hanteringen av varldens avfall?

Vilka möjligheter och problem innebär hanteringen av världens avfall?

Matavfallet ska minska. Minst 50% av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara senast 2020 och minst 40% ska behandlas så att också energin tas tillvara. Återanvändningen av hushållens avfall ska öka. Materialåtervinningen av hushållens avfall ska öka.

Vad kan man göra för att minska sopberget?

Så minskar vi sopberget tillsammans

 • välj bort pappersreklam!
 • minska matsvinnet.
 • välj begagnade kläder.
 • låna böcker, välj e-böcker.
 • välj flergångslåda.
 • välj flergångspåse.
 • förläng livet på din dator.
 • ge din telefon ett längre liv.

Vad är problemet med återvinning?

Generellt gäller att återvunnet material aldrig blir lika bra och att det sällan återvinns till sin originalprodukt. Allt kostar energi, och ofrånkomligt är att det nya materialet inte håller samma kvalitet. Därför är återvinning inte det bästa för miljön, utan näst bäst. Helst skulle avfallet inte uppkommit.

På vilka sätt kan vi bidra till att minska de växande sopbergen?

Hur mycket kan du minska?

 • #1 Säg nej till pappersreklam.
 • #2 Minska matsvinnet.
 • #3 Gilla begagnat.
 • #4 Låna böcker och e-böcker.
 • #5 Flergångslåda till lunch.
 • #6 Välj flergångspåsar.
 • #7 Länge leve datorn.
 • #8 Ge din telefon ett längre liv.

Vad kan du göra för att leva mer hållbart och minska sopberget?

Om vi samlar allt avfall från hushållen i Göteborg under ett år fyller vi hela Ullevi med skräp. För att minska sopberget måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre.

Vad ska rapporteras till Naturvårdsverket?

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5).

Vilket ansvar har du att byggavfall hamnar på rätt ställe?

Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Kommunerna har ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen