Vilka material kan man bygga broar av?

Vilka material kan man bygga broar av?

Alla slags broar byggs i stål, allt från små gångbroar till kombinerade väg- och järnvägsbroar mellan två länder som Öresundsbron. Dagens stålbroar är egentligen oftast en kombination av stål och betong där den bärande brokonstruktionen oftast byggs i stål och farbana eller järnvägstråg byggs i betong.

Vad är en bågbro byggd av?

Bron hålls uppe av bågar som pressas samman av konstruktionens tyngd. Brobanan kan vara placerad över eller under, eller delvis över och delvis under bågarna. Läggs brobanan på pelare ovanför bågen kallas konstruktionen ”högbro” och bron är då högst i mitten.

Hur skulle du beskriva en bro?

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal (”akvedukt”) eller taxibana för flyg (”flygplansviadukt”), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin.

Vilka krafter påverkar en bro?

Kraften som påverkar bron är i stort att den ska tåla nedåtriktade krafter från exempelvis bilar eller tåg. Då måste bron ha en motverkande kraft, uppåtriktad, som är minst lika stor som den nedåtriktade kraften alltså tyngdkraften av det som påverkar bron. ”det man vinner i kraft förlorar man i väg”.

Vad ska man tänka på när man bygger bro?

När man konstruerar en bro, så gäller det naturligtvis att se till att den håller för de belastningskrav som ställs på bron. Men det finns en hel del andra saker att ta hänsyn till. Att bygga den för stark blir dyrt, och att använda fel material kan också bli dyrt.

Vad är skillnaden mellan en Valvbro och en bågbro?

Att bygga broar i form av valv eller bågar ger en bra stabilitet eftersom trycket från bron sprids längs med valven eller bågarna och det gör att bron kan hantera stora vikter. Skillnaden mellan en bågbro och en valvbro är att inga pelare behövs för bågbron, förutsatt att bron inte är alltför lång.

Varför byggde man inte broar i stål och betong långt tillbaka i tiden?

Teknikutveckling och nya material När järnvägarna byggdes ut, fanns det flera hundra kilometer järnvägsbroar av trä. I takt med teknikens och trafikens utveckling under senare delen av 1800-talet och under 1900-talet minskade träets betydelse som brobyggnadsmaterial. Det ersattes först med stål och senare med betong.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen