Vilka lander konsumerar mest?

Vilka länder konsumerar mest?

Luxemburg behåller sin plats som det land som har den högsta faktiska individuella konsumtionen per capita i EU, med 50 % över genomsnittet för EU-27.

Vilken åldersgrupp konsumerar mest?

Riskabla alkoholvanor innebär att dricka på ett sätt som ökar risken för fysiska, psykiska och sociala skador – och det handlar om både mängden alkohol och hur den konsumeras. Riskbruk är vanligare bland män än kvinnor och allra vanligast bland unga (1).

Hur mycket konsumerar?

Hushållens totala konsumtion uppgick till 2 101 miljarder kronor under 2018. Hushållen konsumerade 1,7 procent mer jämfört med 2017 och 25 procent mer jämfört med 2008. Mellan 2017 och 2018 ökade konsumtionen på alla områden med undantag av ”kläder och skor” och ”transporter”.

Vilka köper mest kläder?

Kina, Storbritannien, Tyskland, USA och Sverige är de mest populära destinationerna när nordbor handlar på nätet. Danskarna shoppar mest per person och kläder och skor är alltjämt det som handlas mest.

Vilket land dricker mest läsk?

Mest läsk dricks det i USA. Där dricker man i cirka200 literper person och år.

Vilken åldersgrupp köper mest kläder?

Handlar på söndagar – På söndagskvällarna kommer explosionen, mellan klockan 21 och 22 handlas det som mest, säger hon. Åldersmässigt finns också en tydlig förändring i köpmönstret. Inte helt oväntat är det i åldersgruppen 36–55 år som de mest plånboksstarka finns.

Hur vår konsumtion påverkar en hållbar utveckling?

De senaste 20 åren har den svenska konsumtionen bidragit med en ökning av utsläpp med 50 procent i de länder som vi importerar ifrån. Genom Agenda 2030 har världens ledare förbundit sig till att arbeta för att uppfylla 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Hur konsumerar svenskar?

419 kronor. per månad på frukt och grönsaker. Alkohol.

  • 317 kronor. per månad på alkohol.
  • 246 kronor. per månad på alkoholfria drycker.
  • 397 kronor. per månad på mejeriprodukter.
  • 351 kronor. per månad på bröd/spannmålsprodukter.
  • 434 kronor. per månad på kött.
  • 520 kronor. per månad på snus.
  • 915 kronor. per månad på semester.
  • Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

    Tillbaka till toppen