Vilka hot finns som gor en plats sarbar?

Vilka hot finns som gör en plats sårbar?

torka, översvämningar, orkaner (cykloner/tyfoner), tornados, jordbävningar, vulkanutbrott, laviner. man utifrån de hot som finns och man är förberedd om en katastrof skulle inträffa.

Vilken är den vanligaste naturkatastrofen?

Orkaner, extrem torka och översvämningar är exempel på vanliga naturkatastrofer. Men en katastrof kan också handla om en kärnkraftsolycka, svält eller epidemi.

Vad kan göra platser länder sårbara?

Ett land eller områdes geografiska läge på jordklotet är ofta avgörande för om det räknas som en sårbar plats. Många länder är belägna i områden där jordbävningar är vanliga, liksom att länder med varmt klimat är extra utsatta för torkperioder.

Vad är det som gör just Nederländerna till en sårbar plats?

Mer än hälften av Nederländerna ligger under havsnivån, vilket gör landet extremt sårbart för översvämningar från både havet och floder. Nederländarna har under århundranden slagits för att stänga vattnet ute genom att bygga olika slags vallar och havsmurar.

På vilket sätt kan en modern storstad vara sårbar?

Storstadsbor är generellt mer vana vid tillgången till samhällsfunktioner än kusinerna på landet, men det gör också storstäderna mer sårbara inför en kris. Visserligen finns de flesta skyddsrummen i tätorter, men idag saknas skyddsrum i framför allt Storstockholmsområdet.

Vart händer naturkatastrofer?

Naturkatastrofer och kulturgeografiska katastrofer kan drabba alla samhällen och områden i världen. Som tidigare nämnts finns det sårbara platser på jorden där naturkatastrofer är vanliga, men också mer säkra platser måste ha beredskap för katastrofer av olika slag.

Vad kan de rika länderna göra för att minska fattigdom i världen?

De rika länderna har lovat att öka biståndet till de fattigaste länderna. Bistånd kan ges i form av hälsovård och utbildning – bland annat genom att bygga sjukhus och skolor – samt teknik till industri och jordbruk. Bistånd ges också genom hjälp att införa effektivare odlingsmetoder och grödor som ger större skördar.

Vad odlar man i Nederländerna?

Potatis och sockerbetor odlades år 2010 på 231 000 hektar av åkerarealen i landet, vilket utgör omkring 23 %. Nämnas bör dock att även antalet nötkreatur, får och getter är betydligt större i Nederländerna än i Sverige, och betesarealerna uppgår till över 800 000 hektar.

Vad är Holland känd för?

25 Intressanta fakta om Nederländerna (Holland)

  • Nederländsk sjukvård anses vara en av världens bästa.
  • Holländarna är längst i världen.
  • Nederländerna har världens högsta konsumption av lakrits.
  • Nederländerna är världens näst största ölexportör.
  • Man exporterar även mycket mat.
  • Holländska konstnärer.
  • Cannabis är avkriminaliserat.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen