Vilka flyger mest?

Vilka flyger mest?

Det framgår att kvinnor gör fler flygresor än män i genomsnitt, men män flyger mer i tjänsten. Boende i Stockholms kommun gör dubbelt så många flygresor per år jämfört med det nationella genomsnittet, och boende i storstadsregioner reser generellt mer med flyg än andra.

Hur många flyger?

Den 25e juli 2019 är den dagens flesta avgångar med flyg har registrerats genom tiderna. Enligt FlightRadar24 rapporterades hela 230 000 flygningar runt om i världen den dagen.

Hur mycket flyger svenskar per år?

Antalet utlandsresor har mer än fördubblats sedan i början på 1990-talet, då vi i genomsnitt gjorde en utlandsresa med flyg vartannat år. Nu gör vi nästan en utlandsresa per år och person. Antalet inrikesresor har minskat något sedan 1990-talet och var år 2017 cirka 0,4 resor per år och person.

Hur många människor flyger per år?

Varje år genomförs i snitt 30 miljoner flygningar världen över. Tillsammans skeppar de 2,8 miljarder passagerare.

Vilka reser mest i världen?

Unga kvinnor reser mest. 75 procent av kvinnorna i åldrarna 16–24 år reste på semester förra året. Semesterresandet avtar i åldrarna över 74 år. I åldersgruppen 75–84 år är andelen semesterresande alltjämt 30 procent bland kvinnorna, men bland männen är nu motsvarande siffra 40 procent.

Hur många svenskar flyger?

Idag gör vi i snitt en utlandsresa per person och år. Antalet inrikesresor har minskat något sedan 90-talet och var 2017 cirka 0,4 resor per år och person.

Hur många reser med flyg?

Men nu märks tydlig avmattning i flygresandet Trots en pågående intensiv debatt om klimathotet och flygresor slog siffrorna i taket förra året. Aldrig har så många flugit som 2018, det visar siffror från Trafikanalys. Antalet passagerare totalt på svenska flygplatser nådde 39,3 miljoner.

Vilken åldersgrupp reser mest?

Unga kvinnor reser mest, medan det är ovanligt med semesterresor bland dem över 84 år. Andelen som gjort en semesterresa på minst en vecka under en föregående 12-månadersperiod var 61 procent av befolkningen 16 år och äldre 2015.

Hur mycket reser vi?

De 11,7 miljoner fritidsresor vi gjorde 2017 hade 2018 minskat till 11,2 miljoner, ett ras med en halv miljon resor. Vi har mätt resor för alla från 18 år och uppåt, räknar vi in barnen landar det på 13,8 miljoner fritidsresor och lägger vi till arbetsresorna landar vi på totalt 16,6 miljoner utlandsresor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen