Vilka far 5500kr?

Vilka får 5500kr?

Högre löner för alla och en extra satsning på yrkesutbildade i välfärden. Ett engångsbelopp om 5500 kronor kommer att betalas ut till alla månadsavlönade arbetstagare på avtalsområdet.

Vilka omfattas av Kommunals avtal?

Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (före detta Pacta). Kollektivavtalet gäller för dig som arbetar på kommun eller region inom exempelvis: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård, förskola och skola, räddningstjänst, personlig assistans, parkarbete.

Vad ska ingå i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, som reglerar löner och övriga anställningsvillkor. Kollektivavtalen fungerar som ett bindande handslag där båda parter kommit överens om villkoren på arbetsmarknaden.

När betalas pengarna ut kommunal?

Vi betalar ut ersättning en gång i månaden. Utbetalningarna görs på torsdagar i slutet av varje månad med några få undantag då vi har utbetalning på en fredag.

Vilket kollektivavtal har jag Lärarförbundet?

Du hittar ditt avtal genom att logga in på Min sida och klicka på sidan Mitt avtal. Läs mer om kollektivavtalen och ladda ner avtalstexter: Almega Tjänsteföretagen (friskoleavtalet) Almega Kompetensföretagen.

Vad är OB tillägg?

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Vad betyder hök kollektivavtal?

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade.

Vilka tillhör Sobona?

Sobona (KFS/Pacta) Sobona är en arbetsgivarorganisation för kommunala företag, och en sammanslagning av de båda organisationerna KFS och Pacta.

När betalar a kassa ut?

Ersättningen från a-kassan betalas ut varje torsdag och för att få pengar måste man tidrapportera i Mina sidor. För att få utbetalningen snabbast möjligt måste man tidrapportera senast måndag kväll. Då får man pengar torsdag samma vecka. Vill man ha månadsutbetalningar skickar man in fyra tidrapporter på en gång.

När ska lönerna vara satta 2021?

Andra år sticker den delen inte ut eftersom det brukar gälla för alla, men i år innebär det att de nya lönerna gäller från just 1 april, trots att kollektivavtalet säger 1 november. Det innebär också att det blir en lönerevision igen 2021.

Hur hittar jag mitt kollektivavtal?

Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal.

Har skolor kollektivavtal?

Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR). För statligt anställda lärare tecknar Lärarförbundet kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Okategoriserade

Vilka far 5500kr?

Vilka får 5500kr?

Ett engångsbelopp om 5500 kronor kommer att betalas ut till alla månadsavlönade arbetstagare på avtalsområdet. Summan 5500 kr gäller heltidsanställd och summan räknas om utifrån din sysselsättningsgrad om du är anställd på deltid. Läs mer längre ner om engångsbeloppet.

Vad betyder övertidsersättning utgår ej?

När övertidsersättning har avtalats bort i anställningsavtalet, kan kompensationsledighet utgå istället för lön. Läs på arbetsmiljöverkets hemsida om övertid (här). Unionen har även bra information (här). Om ni har avtalat bort övertidsersättningen är alternativet att kräva ledighet för redan inarbetad tid.

Vad handlar arbetstidslagen om?

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Vem får Coronabonus?

Alla medlemmar får samma löneökning som facken inom industrin: 5,4 procent på tre år: 2 procent 2020 och lika mycket 2021 och 1,4 procent för 2022. Dessutom tillkommer engångsbelopp på 5.500 kronor – en särskild coronabonus – som betalas ut som ett engångsbelopp till alla före årsskiftet.

Hur mycket är OB tillägg kommunal?

Ersättning utges med 15,54 kr/timme från och med 2017-01-01. Mellan klockan 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och klockan 06:00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 30,66 kr/timme.

När ska övertid betalas ut?

Har du rätt till ersättning för övertid? Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag. För att övertidsersättning ska betalas ut måste arbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand.

Vad menas med enkel övertid?

Övertid för heltidsanställda Om du arbetar över två timmar i direkt anslutning till ordinarie arbetstid kallas det enkel övertid. Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8.

Varför kom arbetstidslagen till?

Arbetstidslagen (1982:673), förkortat ATL, lag antagen av Sveriges riksdag 1982. Lagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, samt i vilken utsträckning man måste ha rast. ATL reglerar även övertid och mertid (vid deltidsanställning).

Vad menas med beredskapstid?

Med beredskapstjänst menas att du förbinder dig att vara tillgänglig utanför din ordinarie arbetstid för att arbeta vid behov. Ersättningen kan variera.

Hur många timmar ska man jobba för att få rast?

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet, det vill säga pauser. Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter.

Kategori: Okategoriserade

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen