Vilka drivkrafter finns bakom globaliseringen?

Vilka drivkrafter finns bakom globaliseringen?

Handel mellan länder skapar exempelvis politiska relationer….Samverkande drivkrafter

  • Liberaliseringen av världshandeln, pådriven av de stora internationella ekonomiska organisationerna, ex.
  • Ny teknik som i grunden förändrat förutsättningarna för resor och kommunikation på global nivå, även för fattiga människor.

Hur såg handeln ut förr i tiden?

I fabrikerna tillverkades det fler och billigare varor än någonsin förr och transporterna blev snabbare och billigare med tåg, flyg och bilar istället för segelfartyg, häst och oxkärror. Handelns beroende av närhet till vatten minskade, vilket möjliggjorde för fler regioner att delta i handelsutbytet.

Hur var ekonomin under industriella revolutionen?

Ökad inflyttning från landsbygd till städer Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Hur har Sverige påverkats av globalisering?

De konstaterar för det första att den svenska industrin gynnats av globaliseringen. Svensk industris integrering i globala värdekedjor skapar jobb och försörjer svenska hushåll. För det andra har man analyserat industrins regionala betydelse.

Vilka möjligheter och utmaningar medför globaliseringen?

Även om globalisering leder till generellt ökat välstånd och att även fattiga länder blir rikare så kan också globaliseringen leda till att globala orättvisor ökar. Fattiga länder dit företagen flyttar sin produktion kan bli fastlåsta i att leverera billiga varor som den rika världen kan konsumera.

När började människor handla med varandra?

Dessa varor fungerade som medium för byteshandeln, trots att enhetens värden fortfarande var förhandlingsbara. Detta system spreds över hela världen. Man började gjuta bronsminiatyrer i Kina av de verktyg man använde att handla med runt år 1100 före Kristus.

Hur har ekonomin utvecklats?

Under 1900-talet nådde fenomenet ekonomisk tillväxt världens alla regioner och världens BNP per capita femdubblades. Efter oljekrisen 1973 saktade tillväxten ned men tog åter fart under 1990-talet, driven av den nya tekniken och globaliseringen.

Hur förändrades synen på nationen under industrialiseringen?

Utvecklingen inom jordbruket ledde till att befolkningen ökade. Samtidigt blev många bönder arbetslösa efter att ha sålt eller förlorat sin jord. Allt fler människor flyttade därför in till städerna där de försåg den framväxande industrin med billig arbetskraft.

Vad skedde under industrialiseringen?

Den industriella revolutionen (den första av fler sedermera följande) var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början …

Hur påverkar globaliseringen samhällsekonomin?

Även om globalisering leder till generellt ökat välstånd och att även fattiga länder blir rikare så kan också globaliseringen leda till att globala orättvisor ökar. Flera av världens största ekonomier är idag inte länder utan multinationella företag.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen