Vilka delar av Sverige ar mest tatbefolkade?

Vilka delar av Sverige är mest tätbefolkade?

I Stockholms län är det trångt. Där är befolkningstätheten i särklass störst och det bor 360 invånare per kvadratkilometer. I de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, är siffran 124 respektive 72. Det kan jämföras med Norrbotten och Jämtland, som är de två mest glesbefolkade länen.

Hur tätt bor vi i Sverige?

Befolkningen är ojämnt fördelad över ett land. Exempelvis bor 85 % av Sveriges befolkning på mindre än 1,5 % av landets yta. En del av de resterande 15 % av befolkningen bor i småorter med 50–199 personer och de som bor utanför sådana orter bor ofta utmed en älv eller en kust.

Vad menas med befolkning?

Befolkning[redigera | redigera wikitext] Befolkning (invånare, inbyggare) avser fördelningen av en folkmängd inom ett geografiskt begränsat geografiskt område, enligt vetenskapen demografi.

Vilka tio länder i världen som är mest tätbefolkade?

Lista över länder efter befolkningstäthet

Pos Land inv/km²
1 Monaco 15 267,50
2 Singapore 8 141,28
3 Vatikanstaten 1 913,64
4 Bahrain 1 771,86

Vilken stad i Sverige är mest tätbefolkad?

Sundbyberg är den mest tätbefolkade kommunen med drygt 6 000 invånare per kvadratkilometer. På andra plats kommer Stockholms kommun med något över 5 200 invånare per kvadratkilometer, följt av Solna kommun.

I vilken del av Sverige bor hälften av befolkningen?

Nu står Stockholms arbetsmarknadsregion för 26.7 procent av Sveriges befolkning, mer än 1 av 4 bor i denna region. Göteborg och Malmö står vardera för ungefär 11,5 procent av befolkningen.

Hur många invånare har Sverige 2021?

Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 personer, vilket var 5 152 personer fler än första halvåret 2020. Den 30 juni 2021 uppgick Sveriges folkmängd till 10 409 248 personer.

Var bor vi i Sverige?

Men också att de flesta län har en befolkningsmässigt dominerande kommun, som Östersund i Jämtlands län eller Växjö i Kronobergs län. Det finns dock undantag där det är två kommuner som dominerar befolkningsmässigt, exempelvis Linköping och Norrköping i Östergötlands län samt Falun och Borlänge i Dalarnas län.

Vad är en tätort?

I statistiken betyder tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Det ska inte blandas ihop med kommuner och andra administrativa indelningar.

Vilket land bor det flest i?

Idag är det Kina som med sina 1,43 miljarder människor har flest invånare. Om åtta år väntas Indien, som nu har en befolkning på 1,37 miljarder, gå om Kina. Tillsammans med Nigeria står Indien för 23 procent av befolkningsökningen de närmaste 30 åren.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen