Vilka delar av Europa ar tatbefolkade?

Vilka delar av Europa är tätbefolkade?

Paris (Frankrike) var den absolut mest tätbefolkade regionen (21 464 invånare per km² 2011), med mer än dubbelt så många invånare per km² som Inner London – West (10 374 invånare per km² 2010) och Inner London – East (9 311 invånare per km² 2010) – som kommer på andra respektive tredje plats när det gäller …

Vilka hav ligger runt Afrika?

Afrikas kuster mäter omkring 28 000 km (1 km kust på 1 057 km²) varav Medelhavet står för 5 400 km, Atlanten 11 000 km, Indiska oceanen 8 700 km och Röda havet 2 900 km, och avsaknaden av djupare bukter och betydande halvöar blir uppenbar om man jämför med Europas 9 700 000 km² som omgärdas av 32 000 km kust (1 km kust …

Hur många självständiga stater finns i Europa?

EU har nu 27 medlemsländer….EU:s 27 medlemsländer.

Länder
Italien Tjeckien
Kroatien Tyskland
Lettland Ungern
Litauen Österrike

Vad är skillnaden på en världsdel och en kontinent?

En kontinent är inom geografin en stor sammanhängande landmassa. Världsdelar är således mänskliga gränsdragningar medan kontinenter är geografiska/naturliga. Orden används ibland synonymt. Skillnaden kan illustreras av att Asien och Europa är egna världsdelar, men att Eurasien är en kontinent.

Vilken del av Europa är mest tätbefolkat?

Det mest skogbevuxna landet är Finland (72 procent).

Hur är vegetationen i Afrika?

Växtliv. Afrikas vegetation kan indelas i åtta områden: medelhavsområdet, det nordafrikanska ökenområdet, regnskogsområdet kring ekvatorn, stäpp-, savann- och torrskogsområdet, kapfloraområdet, bergen i Öst- och Nordöstafrika, det makaronesiska området samt Madagaskar.

Hur många självständiga stater finns det?

Enligt FN:s definition finns det 195 självständiga stater i världen, medan det amerikanska utrikesdepartementet erkänner 193 stater. Ett annat sätt att se på det är att kolla hur många medlemsländer det internationella fotbollsförbundet FIFA har, vilket är 208 stycken.

Hur många stater finns det i Europa?

Samtliga stater i Europa, förutom Belarus och Vatikanstaten, är medlemmar i Europarådet. 32 stater är republiker, medan 12 är monarkier. 29 av dagens 45 stater var självständiga år 1990. 27 stater är medlemmar av EU.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen