Vilka ar Sveriges viktigaste exportvaror?

Vilka är Sveriges viktigaste exportvaror?

Sverige exporterar mer varor än tjänster Under 2020 var den största varugruppen för export fordon för vägar följt av medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Även mineraloljor, papper samt järn och stål är viktiga exportvaror för Sverige.

Vad tillverkar man i Sverige?

Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin. Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor).

Vilka är Sveriges främsta handelspartners?

Sveriges främsta handelspartner Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner, och står för omkring 10 procent av den svenska exporten och 17 procent av den svenska importen. De viktigaste svenska exportvarorna till Tyskland är papper och pappersmassa, maskiner och kemiska produkter.

Vad importerar Sverige från Danmark?

Men landet blev självförsörjande på olja och gas redan i början av 1990-talet och Danmark är sedan 1997 nettoexportör av energi. Produktionen var 2002 21,5 miljoner kubikmeter olja och 7,3 miljarder kubikmeter gas. Under första halvåret 2003 importerade Sverige bränslen från Danmark för 5,5 miljarder kronor.

Vilka är Sveriges största exportländer?

Artiklar

  • Danmark är svenskarnas favoritgranne för konsumtion. Danmark är det grannland där svenskarna konsumerar mest.
  • Norsk gränshandel i Sverige större än någonsin. Norrmännen handlar allt mer i Sverige, framför allt mat och alkohol.
  • Svensk tjänsteexport alltmer global.

Vilka tre länder importerar Sverige mest från?

Länderna som vi importerar mest tjänster från är Storbritannien, USA och Tyskland.

Vilket land handlar vi mest stål med idag?

Svensk stålexport gick 2020 till 145 länder. Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna samt Storbritannien, dit exporterades nära 65 procent av stålet 2020. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Vad importerar Sverige från Norge?

Sverige och Finland är nettoimportörer och även Norge är en stor nettoimportör om handeln med fisk och fiskprodukter exkluderas. Värdet av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2007 till drygt 76 miljarder kronor. Detta är i löpande priser en värdeökning med 5,6 miljarder kronor eller 8 %.

Vart får Sverige sina pengar ifrån?

Privata företag står för omkring 90 procent av landets industriella produktion. Landets tjänsteproduktion utgör omkring 70 procent av BNP. Lantbruket utgör 2 procent av BNP och sysselsätter också 2 procent av arbetsstyrkan.

Vad importerar Sverige från Estland?

Sveriges import av rundvirke är sex gånger större än exporten. Vi köper mest rundvirke från Estland, Lettland och Ryssland. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen