Vem introducerade bilbaltet?

Vem introducerade bilbältet?

Nils Bohlin var förste säkerhetsingenjör på Volvo. Den tidigare flygingenjören, som bland annat hade arbetat med katapultstolar för Saabs flygplan, fick uppgiften att vidareutveckla ett bilbälte som det svenska energibolaget Vattenfall hade tagit fram för sina anställda.

När blev det lag att använda bilbälte?

Den 1 april 1988 kom slutligen lagen som före- skrev att alla, både barn och vuxna, måste använda bilbälte såväl i framsätet som i baksätet. Den 1 oktober 1999, det vill säga efter att observationerna gjorts i 1999 års projekt, ålades också taxiförare och förare av tunga fordon att använda bälte.

Hur långt är ett bilbälte?

När barnet blivit 135 cm får det sitta på en plats med endast bilbälte. Mindre barn ska använda speciella skyddsanordningar. Viktigt: Barn får använda endast bilbälte när de är 135 cm, men de måste vara minst 140 cm för att sitta på plats med krockkudde! Läs mer om bilbälte och säkerhet i bilen.

Är det lag på bilbälte?

Alla som åker i personbil, lastbil, på tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet.

Vilket land uppfann bilbältet?

De som först uppfann trepunktsbältet (men av en annan typ) var två amerikaner, Roger W Griswold och Hugh De Haven 1951, en uppfinning som de tog patent på. Nils Bohlins geniala trepunktsbälte, som var en vidareutveckling av Griswold och De Havens uppfinning, är idag standard på alla våra moderna bilar.

Varför uppfanns bilbältet?

Det visade sig att av alla de olyckstillbud som förekom bland de anställda, var trafikolyckor de vanligaste. Trafikolyckorna ökade dessutom kraftigt, eftersom bilkörandet ökade. Ingenjörerna Bengt Odelgard och Per-Olof Weman fick då i uppdrag att ta fram ett säkerhetsbälte direkt för Vattenfall.

När blev det Bälteslag i Sverige?

När bälteslagen i framsätet infördes för 40 år sedan var användningen blygsam. Lagen om obligatorisk användning av bilbälte även i baksätet för vuxna trädde i kraft 1986 och då använde 24 procent bilbälte i baksätet. En vecka senare var användningen uppe i 60 procent.

Vilka bilar behöver inte ha bälte?

Personbilar i Sverige måste ha säkerhetsbälten i framsätena från och med årsmodell 1970, och i baksätena från och med årsmodell 1971. Rullbälten är obligatoriska i framsätet från och med årsmodell 1975 och i baksätet från och med årsmodell 1975.

Hur funkar trepunktsbältet?

Bältesgeometrin formade ett V med spetsen nedåt mot golvet. Dessutom behöll bältet sin position och flyttade sig inte när det belastades. Detta är den avgörande skillnaden mellan det effektiva V-bältet enligt Bohlins koncept och det andra och tidigare trepunktsbältet av Y-typ (Griswold).

Vad skulle hända om du inte hade bilbälte och bilen krockar eller bromsar in väldigt kraftigt?

Ett trepunktsbälte minskar risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision med ca 50 procent. Om alla använde bälte skulle cirka 80 liv varje år kunna räddas. Utan bälte Redan vid hastigheter under 50 km/tim slår du med stor kraft i ratten, vindrutan eller andra delar av bilen.

Varför är det lag på bilbälte?

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Är det lag på bälte IA traktor?

Det finns inget straff om du inte använder bälten en EPA-traktor eller A-traktor. Enligt trafikförordningen får du dock inte ta med så många passagerare eller placera dem så att fara kan uppstå. Det skulle kunna betyd att om dina passagerar inte har bälte klassas det som farligt och är därmed inte tillåtet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen