Vem har makten inom turism?

Vem har makten inom turism?

Turismen skapas av västvärlden och det är den rika västvärlden som har kontroll över det.

Hur kan etnicitet påverka livet i Sverige?

Resultaten därifrån visar att vårdpersonal med utländsk bakgrund är mer utsatta för diskriminering. De visar också att personer med svensk bakgrund tenderar att ha en mer kategorisk uppfattning om olikheter och mångfald. – Konflikter med kollegor med utländsk bakgrund härleds ofta till mångfalden.

I vilka situationer är det viktigt att veta en individs etniska identitet?

Individens etniska identitet kännetecknas av en större befolkningsgrupp som den känner samhörighet med, och därför är känslan av tillhörighet till den etniska identiteten signifikant för identitetsskapandet (Allwood, 2000, s. 42).

Hur många turister besöker Norge?

Gästnätterna från Norge minskade med 1 procent, och uppgick till 2,2 miljoner. Gästnätter från Danmark, vår tredje största marknad, fortsatte att öka och uppgick till närmare 550 000, en ökning med 11 procent. Även trenden med fler gästnätter från USA håller i sig.

Hur påverkar etnicitet livsvillkor?

Professor Mikael Rostila har forskat kring hur migration och etnicitet påverkar arbetet och utrikes födda har generellt större dödlighet än inrikes födda bland män som undersökts mellan 1998 till 2006. Det gäller män i samma grupper. Men så ser det inte ut för kvinnor.

Hur påverkar etnicitet barns levnadsvillkor?

Resultatet av intervjuerna visar att barnen i de två olika skolorna inte påverkades av deras etniska bakgrund angående sina tankar kring deras framtida yrkesval. Resultatet visar att ett starkt samband mellan den sociala miljön och barnens fritidsintressen påverkade barnens tankar kring framtiden.

Hur etnicitet påverkar människans identitet?

Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Än idag kan personer på grund av sin etniska tillhörighet möta både diskriminering samt stereotypa och fördomsfulla uppfattningar.

Vad är etniskt ursprung?

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Personer som tillhör en etnisk minoritet identifiera sig ofta både som exempelvis same eller chilenare och svensk.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen