Vem bestamde i Sparta?

Vem bestämde i Sparta?

Två kungar ledde landet om det var krig. Under dem fanns spartanerna som styrde i landet i fredstid.

Vilka grupper av människor fanns i Sparta?

Sparta

  • Samhälle. Invånarna var uppdelade i tre grupper, nämligen spartiater, heloter och perioiker. Spartiaterna var fria medborgare som ägde jord.
  • Styre. Sparta hade två kungar som styrde tillsammans.
  • Maktkamp. Sparta tävlade med Athen om vilken stadsstat som hade mest makt i.

Hur var styret i Sparta?

Aristokrati
MonarkiDiarkiRepublik
Sparta/Statsskick

Hur var det att leva i Sparta?

Heloterna var spartanernas bönder, eftersom de själva inte kunde tänka sig att arbeta med jordbruk, fick helt enkelt heloterna sköta det åt dem. Spartanerna var en elit som levde på folks arbete. Men de levde inte ett lyxliv. Det uttryck vi har, “att leva spartanskt”, betyder att leva enkelt, nästan fattigt.

Varför krigade Aten och Sparta?

Den enda orsaken till kriget var att Sparta och dess allierade inte längre ville acceptera Atens växande makt. Atenarnas strategi gick ut på att lägga Attika öppet och låta lantbefolkningen söka skydd inom Atens murar och den långa muren mellan Aten och Pireus.

Vilka hade rösträtt i Sparta?

Kungar och de äldstes råd hade makten i Sparta. De äldstes råd var 28 folkvalda män över 60 år. Spartanska män över 30 år fick rösta på olika förslag som de äldstes råd kom med. Kvinnor och slavar hade inte rösträtt i sparta.

Har Heloter i Sparta?

Heloter var den livegna befolkningen i Lakonien och Messenien och den lägsta befolkningsklassen i den antika grekiska stadsstaten Sparta. Heloterna kunde inte säljas som slavar och är att betrakta som ett slags statsslavar. De kunde friges och fick som neodamodeis vissa borgerliga men inga politiska rättigheter.

Hur behandlades kvinnor i Sparta?

Äktenskapen i Sparta arrangerades av familjerna och måste godkännas av staten. Kvinnorna var uteslutna från politik och krig, men de betraktades som fullgoda medborgare. Under perserkrigen i början av 400-talet f.Kr (490 f.Kr och 480-479 f.Kr) hade Sparta tillsammans med Aten huvudrollen i kampen mot perserna.

Vad hette stadsstaten där Sparta var centrum?

Den moderna staden Sparta Dagens Sparta är den administrativa huvudstaden i prefekturen Lakonien.

Vilka var de två mäktigaste stadsstaterna?

Under lång tid dominerade Spartas och Atens maktambitioner Greklands politiska liv, men efter peloponnesiska kriget upplevde Thebe en kort storhetstid under Epaminondas styre och snart därefter tog Makedonien (under Filip II) över som den ledande stormakten i antikens Grekland (Hellas).

Vad är det för skillnader mellan Aten och Sparta?

Den största och mest påtagliga skillnaden mellan Aten och Sparta var styrelseskicket. Aten hade vad man brukar kalla den första demokratin medan Sparta hade en mycket strikt och militärisk diktatur. Man kan diskutera hur demokratisk Atens demokrati egentligen var, endast männen hade makt.

Vilka hade politiska rättigheter i Sparta?

Spartanerna förtryckte heloterna och hade dem som slavar. De hade inga som helst politiska rättigheter. De fick heller inte lämna den gård som de brukade. Athen var en handelsstad.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen