Vart reste de skandinaviska vikingarna?

Vart reste de skandinaviska vikingarna?

Norska och danska vikingar färdades västerut med sina skepp och sökte sig ner utmed Europas kuster till bland annat England, Irland och Frankrike. Nordbor seglade också över Atlanten till Island, Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade de egna riken.

Vad gjorde männen på vikingatiden?

Men att bo på gården och sköta jorden och djuren var det vanliga för vikingatida män och kvinnor. Männen skulle plöja åkrarna. De skulle föra familjens talan på tinget, som var den lokala lagförsamlingen av bygdens fria män. Män skulle sköta om tvister, handel och stridigheter.

Hur plundrade vikingarna?

Klostren längs kusten är lätta byten för vikingarnas plundringar. I Guds hus finns rikedomar: ljusstakar i guld, krucifix, silverskålar, guldspännen, relikskrin besatta med ädla stenar. Vikingarna får guldfeber.

Finns det svenska vikingar?

De svenskar som seglade österut kallades inte vikingar utan varjager eller rus. Nordiska köpmän hade redan före vikingatiden seglat längs Västeuropas kuster och sett de rikedomar som fanns där. Vad de berättade lockade andra nordbor att ge sig ut på plundringståg.

Hur var livet under vikingatiden?

Merparten av skandinaverna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder, och torde knappast ha kallat sig vikingar. I isländska sagor används beteckningen norroenir menn (”norröna män”) för att beteckna Nordens befolkning. En sammanfattande term på svenska är nordmän.

Vad gjorde man på vikingatiden?

Vikingatiden var för nordborna en ytterst expansiv period. Genom sina utvecklade skepp kunde man förflytta sig över stora områden. Under perioden utförde dessa resenärer både vikingatåg och handelsresor men många utvandrade också och tog ny mark i främmande länder, så kallad landnam.

Vad gjorde husfrun på vikingatiden?

Den vikingatida kvinnans ställning som husfru innebar att hon var gårdens och hushållets självklara chef. Detta märks på att nyckeln var en av hennes tydligaste symboler. Just nycklar har hittats i många vikingatida kvinnogravar. Som att kvinnor hade det ansvaret istället för en offentlig makt.

Hur länge tog sig vikingarna?

Ibland kom de som handelsmän – ibland för att plundra. En stor flotta seglade år 859 söderut från Seine i Frankrike och vidare genom Gibraltar sund. Vikingarna härjade längs kusten i våra dagars Marocko och besegrade en muslimsk styrka, innan de fortsatte längre in över Medelhavet.

Varför började och slutade vikingatiden?

Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, från andra hälften av 700-talet till cirka 1100 efter Kristus. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen, det vill säga plundringar som vikingar, båtburna krigare från Skandinavien, utförde runt om i Europa.

Varför slutade vikingarna att resa ut för att plundra?

Kyrkan fördömde vikingarna Den kristna kyrkan fördömde vikingarnas återkommande räder, vars offer i regel var andra kristna. De nykristna nordborna slutade därför med de blodiga plundringarna och slog sig på andra yrken av rädsla för att hamna i helvetet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen