Vart kan man slanga kemikalier?

Vart kan man slänga kemikalier?

Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till kommunens återvinningscentral, miljöstation eller liknande. Om burken eller flaskan är märkt med någon av de tre symbolerna ovan ska den lämnas som farligt avfall även om den är helt tom och torr.

Vad är riskavfall inom vården?

Vårdens specialavfall. Inom vården uppkommer branschspecifikt avfall som ska hanteras enligt särskilda anvisningar. Hanteringen regleras av föreskrifter från Socialstyrelsen och/eller Arbetsmiljöverket. Avfallet benämns efter sina egenskaper, till exempel smittförande avfall och biologiskt avfall.

Vart kan man slänga farligt avfall?

Här lämnar du ditt farliga avfall

 • Explosiva produkter lämnas till en återförsäljare. Explosiva produkter, t.ex.
 • Mobila miljöstationen.
 • Miljöstation.
 • Återvinningscentral.
 • Läkemedel lämnas till apoteken.
 • Batteriholk.
 • Grovsoprum.
 • Hämtning av farligt avfall.

Hur gör man sig av med miljöfarliga ämnen?

Därför är det alltid säkrast att lämna det farliga avfallet till insamling.

 1. Ämnen som kan finnas i soporna.
 2. Lösningsmedel finns bland annat i färg och lack.
 3. Färger innehåller förutom lösningsmedel också många andra ämnen som kan vara farliga.
 4. Olja är det vanligaste farliga avfall som lämnas till återvinningscentralerna.

Hur hanteras riskavfall?

Vid förbränning hettas avfallet upp till en hög temperatur för att bryta ned och förstöra föroreningar. Förbränning av farligt avfall sker till största delen i speciellt anpassade förbränningsanläggningar där energin i avfallet tas tillvara som el eller värme.

Vad är växternas avfall?

Det rötas för att producera biogas och biogödsel. En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som till exempel trädgårdsavfall och matrester. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster.

Är kanyler riskavfall?

Det är ett riskavfall, precis som det avfall som finns inom sjukvården. Som privatperson kan du lämna kanyler, sprutor och gamla läkemedel gratis på apoteken. Kanyler och sprutor måste lämnas in i en särskild riskavfallsbehållare, den finns att hämta på apoteken.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen