Vart i Sverige finns det hajar?

Vart i Sverige finns det hajar?

I svenska vatten simmar allt från jättehajar som brugden och håkäringen till mindre arter som pigghajen. Det är främst på västkusten som de kan påträffas och för det mesta ute på öppna havet. Men faktum är att de förekommer även i Östersjön. Utanför Möja i Stockholms skärgård har det påträffats haj.

Finns det farliga hajar i Sverige?

Ingen av de hajarter som lever fast i svenska farvatten är farliga för människor. Till och med brugden som med sina 12 meter är en av de allra största hajarna i världen, är en ganska fredlig typ och lever av plankton. Den 12 meter långa brugden är den största av alla hajar i Sverige.

Finns det hajar på Öland?

Enstaka vithajar har även varit synliga på sydkusten och runt Öland. Myndigheterna varnar badande men påpekar att angrepp på människa är ytterst ovanligt, men man bör inte låta hundar bada. I Sverige har det inte skett något hajangrepp på människa på mer än 150 år.

Vilka hajar är farliga för människor?

Hajen är extremt territoriell och attackerar djur som inkräktar på territoriet. Eftersom hajen främst finns i grunt vatten kan den i större utsträckning vara farlig för människor än andra hajarter. Tillsammans med tigerhajen och vithajen är tjurhajen en av de tre hajar som med störst sannolikhet attackerar människor.

Hur många hajattacker finns det i Sverige?

Inom Sveriges rikes havsvatten har 15 olika arter av hajar rapporterats. De flesta är ovanliga medan andra förekommer mer regelbundet. Några arter är sporadiska och några har bara förekommit en gång. Sverige har det rapporterats 15 hajarter som förekommer eller förekommit mer eller mindre regelbundet.

Hur många hajar fins det i Sverige?

I Sverige förekommer flera olika hajarter, däribland småfläckig rödhaj, pigghaj och håbrand eller sillhaj som den även kallas. Även världens näst största haj, brugden, kan ses i svenska vatten även om den är sällsynt.

Är pigghaj farlig?

– Den är det enda svenska fyndet av en haj som potentiellt kan vara farlig för människor, säger Mikael Svensson, ansvarig för fiskar på Artdatabanken. Just småfläckig rödhaj är tillsammans med pigghaj den vanligaste hajen i Sverige. Pigghajen räknas som akut hotad och har minskat med över 90 procent de senaste 80 åren.

Finns det hajar i Sverige?

Den vanligaste hajen i svenska vatten anses vara pigghajen, som sällan blir längre än en meter. Den är en matfisk och arten är hotad p.g.a. hårt fisketryck. Då och då förekommer i Skagerack och Kattegatt följande arter: Håbrand, Lamna nasus, även kallad sillhaj (hotad art)

Finns det hajar i Nordsjön?

Enstaka gånger kan pigghaj och brugd förirra sig till västra Östersjön. Trekantshajen Oxynotus centrina är ej rapporterad i Skagerrak men i Nordsjön utanför Hanstholm i Danmark. Exemplaret landades i Sverige men är alltså inte rapporterad som förekommande i svenska vatten.

Finns det hajar i Blekinge?

Ett unikt hajfynd har gjorts i Karlskrona. Allt pekar på att att det handlar om en blåkäxa som i främst håller till i Skagerrak och arten har hittills aldrig påträffats i Östersjön. Fisken påträffades död på Trossö och det unika fyndet gjordes av bröderna Harry och Tage Gröndahl, sex respektive tre år gamla.

Vad är världens farligaste haj?

Tigerhajen attackerar sällan människor, men ibland sker attacker. Tigerhajen räknas som den näst farligaste hajen för människor. (Den farligaste hajarten anses vara tjurhaj.)

Är hammarhaj farlig?

De kända arterna av hammarhajar varierar i storlek från de minsta på 0,9 meter till de största på 6 meter. Tre av arterna kan vara farliga för människan, Hammarhaj, Flerhornig hammarhaj och Stor hammarhaj, ett trettiotal attacker har rapporterats men inga med dödlig utgång.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen