Vart finns mormonerna?

Vart finns mormonerna?

Mormonerna har sitt högkvarter i Salt Lake City i Utah, USA. Man har inget avlönat prästerskap. Antalet medlemmar i världen uppgår (2013) till 15 miljoner. I Sverige finns det cirka 9 000 mormoner.

Varifrån kommer mormonerna?

Mormonism är den dominerande religiösa traditionen inom Sista dagars heliga-rörelsen inom Restorationism grundad av Joseph Smith i Västra New York mellan 1820 och 1830 genom uppenbarelse från Gud då han vid 14 års ålder sökte efter att bli frälst och ville veta till vilken kyrka han skulle ansluta sig till.

När kom mormonerna till Sverige?

Den 26 juli 1850 kom den förste missionären, John E. Forsgren, till Sverige. Forsgren, som var född i Gävle, var såvitt är känt, den förste skandinav som omvändes till kyrkan. Enligt uppgift bildades också en liten församling i Gävle på 1850-talet.

Hur påverkar mormonerna samhället?

Representanter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga får ofta frågan om kyrkan blir allt mer ”integrerad” i samhället. Faktum är att det är troligare att människor är mer bekanta med enskilda sista dagars heliga som vänner, grannar eller arbetskamrater än kyrkan som helhet eller dess lärdomar.

När började mormonerna släktforska?

Mellan 1948-1963 genomförde mormonkyrkan (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) en mikrofilmning av omkring 100 miljoner sidor ur de svenska arkiven. Släktforskning har för mormonerna en religiös grund.

Vilket år kom den första Mormonmissionären till Sverige?

Det var i november 1860 som den förste mormonmissionären kom till Gotland, enligt Willy Herrey. Det var alltså ett par år efter det att det så kallade konventikelplakatet avskaffades – alltså den kungliga förordning som dessförinnan (från 1726) förbjudit religiösa sammankomster i hemmen – alltså frikyrklig verksamhet.

När skapades mormon?

Joseph Smith
Joseph Smith grundade mormonkyrkan Mormonkyrkan – eller som den officiellt heter, ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” – hade uppstått 1830, 17 år innan Salt Lake City grundades.

Vad är mormonernas budskap?

Mormons bok betecknas, vid sidan av Bibeln, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan, som helig skrift och Guds ord inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra mormonkyrkor. Bokens centrala budskap om Kristus är att alla människor genom omvändelse och tro på Jesu Kristi försoning blir lyckliga.

Varför släktforskar mormoner?

Släktforskning har för mormonerna en religiös grund. Man kartlägger gångna tiders släktförhållanden för att kunna utföra ställföreträdande dop som binder samman familjerna i en evig släktkedja.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen