Vart finns kakstader?

Vart finns kåkstäder?

I delar av Afrika och Asien växer stadsbefolkningen snabbt, och de flesta av dessa nya stadsbor lever i ”oplanerad tätortsbebyggelse” – ofta bara kallade kåkstäder eller slumområden.

Vad heter kåkstäderna i Rio?

Favelor, eller favelas, (efter portugisiska: favela, [fa’vεla] som betyder slum) är de kåkstäder som omger de flesta större städerna i Brasilien. De växte sig stora i samband med inflyttning från landsbygden i mitten av 1900-talet.

Var finns de största kåkstäderna?

Idag bor drygt en miljard människor i v ärlden i kåkstäder. År 2030 kommer två miljarder männ iskor att göra det. Världens största kåkstad, med fyra miljoner invånare, finns i Mexico City.

Vart finns kåkstäder i Sverige?

Sverige. I Sverige fanns kåkstäder förr i och omkring större städer, och Majorna i Göteborg är ett område som från början var av typen kåkstad. Som regel var de svenska kåkstäderna byggda av trä, och de var kända för att ha dålig ventilation och uppvärmning.

Hur påverkar slumområden miljön?

NYHET När en allt större del av befolkningen i låg- och medelinkomstländer flyttar in till städernas slum och kåkstäder ökar risken för sjukdomar och dödsfall på grund av skadlig miljöexponering. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

Vad kallas kåkstäderna runt Lima?

Olika länder Kåkstäderna är globalt sett kända under olika namn. Några exempel på begrepp för kåkstad inkluderar barriada (Lima), favela (Rio de Janeiro), rancho (Caracas), bidonville (fransktalande länder), bustee (New Delhi), kampong (Kuala Lumpur) och gecekondu (Istanbul).

Vad kan man göra åt kåkstäder?

Ett beslut om avhysning måste därför kunna gälla ett större område. Regeringen har öppnat för en lagändring som ska göra det enklare att avhysa personer som ockuperar privat mark. Det återstår att se om det kommer att innebära en konkret förändring där det blir enklare att genomföra avhysningar och upprätthålla lagen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen