Varifran kommer dricksvattnet i Malmo?

Varifrån kommer dricksvattnet i Malmö?

Sydvatten äger och driver Vombverket. Burlöv, Malmö (stora delar), Staffanstorp, Bara i Svedala kommun, Vellinge samt delar av Lund och Eslöv får sitt dricksvatten från Vombsjön via Vombverket. Ca 350 000 invånare får sitt dricksvatten från Vombverket.

Var får Lund sitt vatten ifrån?

Dricksvattnet i Lund kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland, från Vombsjön i Skåne och från eget grundvatten. Varifrån du får ditt vatten beror på var i Lunds kommun du bor: Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby får Bolmenvatten från Ringsjöverket.

Var kommer vattnet ifrån i Sverige?

Vårt dricksvatten kommer ifrån ytvatten eller grundvatten, alltså från sjöar och åar eller från vatten som finns nere i marken. Det finns olika typer av vattenverk där vattnet renas från växter, partiklar och ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten.

Varifrån kommer Stockholms vatten?

Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och levereras hem till dig.

Var kommer vattnet i Helsingborg ifrån?

Dricksvattnet i Helsingborg kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland.

Hur är vattnet i Lund?

Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby, som har vatten från Bolmen, har ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3,3 -3,6 °dH. Gravaregården och Skatteberga, som har vatten från eget vattenverk, har ett hårt vatten med en hårdhetsgrad på 14 °dH.

Hur rent är vattnet i Sverige?

I världen saknar 1,2 miljarder människor rent dricksvatten medan vi i Sverige har nästan obegränsad tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Mer än hälften utgörs av naturligt rent grundvatten som kan drickas utan behandling.

Vad händer med vattnet i vattenverket?

I vattenverket passerar vattnet tre reningssteg: ett kemiskt, ett mekaniskt och ett biologiskt. Vid det kemiska reningssteget tillsätt en liten mängd aluminiumsulfat och vattnet strömmar långsamt genom en sedimenteringsbassäng. De flesta partiklar sjunker till botten och kan avskiljas som slam.

Har Stockholm kalkrikt vatten?

Stockholms vatten får högsta betyg enligt Livsmedelsverkets krav. Norsborgs och Lovö vattenverk har den modernaste tekniken för kvalitetskontroll. Hårdhetsgraden på kranvattnet ligger mellan 4-6° dH och är mjukt. Stockholms dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om.

Är vatten en färskvara?

Undersökningar visar att förpackat vatten har lägre kvalitet, det vill säga innehåller högre halter av bakterier och vissa salter. Dricksvatten från kranen är en färskvara, du kan alltid vara säker på att vattnet är färskt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen