Varfor karnkraft?

Varför kärnkraft?

Som en tillförlitlig, fossilfri energikälla bidrar kärnkraft till att tillgodose dagens och morgondagens ökande elbehov, samtidigt som den motverkar klimatförändringarna. Under sin livstid har kärnkraften tillsammans med vattenkraften minst koldioxidavtryck av alla fossilfria kraftslag.

Varför behöver Sverige kärnkraft?

Ur ett globalt perspektiv kan kärnkraften fortfarande spela en avgörande roll för klimatomställningen och det är också det som FN:s klimatpanel IPCC pekar på för att vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet. I flera länder så kommer det att krävas en sådan investering. Därför kan avvecklingen av kärnkraft i Sverige fortsätta.

Är kärnkraft viktigt?

Upprätthålla normal elförsörjning och den fortsatta elektrifieringen av samhället. Kärnkraften är en kraftkälla med låga koldioxidutsläpp som spelar en viktig roll för den pågående energiomställningen. Den understödjer elförsörjningen till vardags och den fortsatta elektrifieringen av samhället med fossilfri kraft.

Varför ska vi avveckla kärnkraft?

Det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är: De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.

Vad skulle en avveckling av kärnkraften innebära?

Om svensk kärnkraft avvecklas blir elpriserna i Sverige beroende av finsk kärnkraft. Utan import av kärnkraftsproducerad el kommer elpriset att stiga kraftigt. Den förnybara elen i Sverige kan inte lösa försörjningsproblemen.

Hur ser Sverige på kärnkraft?

Kärnkraften står för cirka 40 procent av Sveriges elproduktion. Kärnkraften står tillsammans med vattenkraften för den allra största delen av den fossilfria elproduktionen i Sverige och utgör basen för landets energibehov.

Vad kan man använda kärnkraft till?

När klyvningsprocessen satts igång utvecklas enorma mängder energi i form av värme. Den värmen nyttjas i de flesta kärnkraftverk för att koka vatten och ångan driver en turbin som skapar elektricitet. För att kyla ner ångan igen används havsvatten.

Hur farlig är kärnkraften?

Den största nackdelen med kärnkraft är att det skapas radioaktiva ämnen vid driften. En svår olycka skulle kunna leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan påverka omgivningen. Därför måste ett kärnkraftverk vara konstruerat så att inte radioaktiva ämnen kan komma ut på ett okontrollerat sätt.

När ska kärnkraften bort?

Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige, fördelade på tre kärnkraftverk. Ägarna planerar att driva dessa till omkring år 2040. De två reaktorerna vid Barsebäcks kärnkraftverk stängdes 1999 respektive 2005. Dessa håller nu på att avvecklas tillsammans med Oskarshamn 1 och 2 samt Ågesta.

Vad har kärnkraft betytt för människans levnadsvillkor?

Med kärnkraft kan man producera el utan koldioxidutsläpp. Problemen är strålningen och avfallet som är radioaktivt under väldigt lång tid. Atomkraften kunde göra världen större och vackrare – och samtidigt förgöra den för all framtid. Atomer kan klyvas och när detta händer måste stora mängder energi kunna utvinnas.

Hur många år tar det att bygga ett kärnkraftverk?

Det tar ett år att bygga ett solkraftverk. Att bygga ett kärnkraftverk kan ta flera decennier och kostar 5 till 10 gånger mer, säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen