Varfor blir det aska?

Varför blir det åska?

I ett åskmoln samlas negativa laddningar i den nedre delen och positiva i den övre. När spänningsskillnaden mellan marken och molnet eller mellan molnets olika delar blir tillräckligt stor sker ett överslag och det bildas en gnista, blixten. Skenet från den upphettade luften utgör det vi kallar blixt.

Varför låter det när det åskar?

Varför låter åskan? – Åskan är ett elektriskt ljud. I samband med urladdningarna från molnet värms luften upp extremt snabbt, till cirka 25 000 grader, och expanderar likt en explosion så att vi hör åskan dundra. Eftersom ljuset färdas snabbare än ljudet ser vi blixten innan vi hör åskan.

När kan man säga att ett åskväder är farligt nära?

– Det tar ljudet från blixten cirka tre sekunder att färdas en kilometer. Räknar du sekunderna mellan blixt och dunder och delar med tre får du avståndet från blixten i kilometer. Hörs åskan mindre än tio sekunder efter blixten är avståndet tre kilometer, det vill säga farligt nära.

Hur lång tid tar det för ett åskmoln att bildas?

Det åtföljande ljudet uppstår när uppvärmningen (cirka 30 000 °C) av luften längs urladdningsbanan orsakar kraftiga tryckförändringar. En punkt på marken nås inte av ljudet från hela blixtkanalen samtidigt. Det tar ljudet cirka 20 sekunder att utbreda sig längs en sju kilometer lång blixtkanal.

Vad händer när en blixt slår ner i ett hus?

Att blixten slår ner i ett hus som direkt börjar brinna är ovanligt. Däremot är det betydligt vanligare att blixten orsakar skador i elektronik och att branden börjar i en skadad dator eller TV. Ta del av våra tips på hur du skyddar dig mot åska och blixtnedslag.

Kan åska slå ner i hus?

Åskskydd minskar risken för skador. Som tur är slår blixten sällan ner direkt i ett hus. Men om blixten slår ner i ett träd eller i en backe i närheten av el- och teleledningarna kan det uppstå överspänning i ledningarna som sedan leds in i huset och som gör att exempelvis datorn eller tv:n förstörs.

Är det farligt att ha datorn på när det åskar?

När det åskar uppstår höga spänningar och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut.

Hur uppstår åskmoln?

Denna laddningsseparation sker i välutvecklade bymoln (åskmoln), där huvuddelen av de negativa laddningarna samlas i molnets nedre del, medan de positiva laddningarna dominerar i den övre delen. Bymoln kan bildas över land när solen värmer markytan genom att luften längst ner i atmosfären värms upp och börjar stiga.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen