Var ska Sidnumreringen borja?

Var ska Sidnumreringen börja?

I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen inleds på den sida där brödtexten börjar, till exempel en inledning eller bakgrund. På titel- och innehållsförteckningssidan väljer man då att utesluta sidnummer – dessvärre en aning krångligt att göra i Word.

Hur ändrar man sidnummer?

Välj Infoga > Sidnummer och sedan önskad plats och önskat format. Om du inte vill att ett sidnummer visas på första sidan väljer du Annorlunda förstasida. Om du vill att numreringen börjar med 1 på den andra sidan går du till Sidnummer > Formatera sidnummer. Vid Börja med anger du 0.

Vart ska sidnummer vara?

Sidnumrering i uppsatsen

  • Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen.
  • Infoga en ”Avsnittbrytning Nästa sida” (Avsnittsbrytning finns i menyn Sidlayout – Brytningar – Avsnittsbrytning Nästa sida).

Hur får man bort sidnummer på bilagor?

Ta bort sidnummer

  1. Gå till Infoga > Sidnummer, och välj sedan Ta bort sidnummer.
  2. Om knappen Ta bort sidnummer inte är tillgänglig eller om några sidnummer fortfarande visas, dubbelklickar du i sidhuvudet eller sidfoten, markerar sidan och trycker på Ta bort.

Hur får man sidnummer att börja på sidan 4?

Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

  1. Gå till Infoga > Sidhuvud eller Sidfot > Redigera sidhuvud eller Redigera sidfot.
  2. Välj Annorlunda förstasida.
  3. I området för sidhuvudet eller sidfoten bör du se en etikett på den första sidan med texten Sidhuvud på första sidan.

Hur får man en automatisk innehållsförteckning i Word?

Välj fliken ”Referenser”, klicka på ”Innehållsförteckning” och välj sedan vilken ”Automatisk innehållsförteckning” du vill använda. Nu är innehållsförteckningen klar! Om du senare gör förändringar i dokumentet, klicka någonstans i innehållsförteckningen.

Hur får man bort sidnummer på innehållsförteckningen?

Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot. Välj Alternativ på höger sida och välj sedan Annorlunda förstasida. Välj Alternativ igen och välj sedan Ta bort sidnummer.

Hur gör man sidnumrering i en rapport?

Den sidan ska bli sida 1. Under fliken Infoga väljer du Sidnummer och klickar på Nederst på sidan. Klicka på Oformaterat nummer 3 så hamnar sidnumreringen nere till höger. Formatera sidnumreringen under Sidnummer.

Vad menas med sidnummer?

Sidnummer, pagina eller sidnumrering benämns det löpande nummer på varje sida i exempelvis en bok som anger sidans ordningsföljd. Normalt ingår inte förord, kolofon, innehållsförteckning i den ordinära sidnumreringen med löpande nummer skrivna med arabiska siffror (siffrorna 0–9).

Hur tar man bort sidnummer från innehållsförteckningen?

Ta bort sidnumret från den första sidan Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot. Välj Alternativ på höger sida och välj sedan Annorlunda förstasida. Välj Alternativ igen och välj sedan Ta bort sidnummer.

Hur tar man bort sidnummer på vissa sidor i Word?

Hur numreras bilagor?

Bilagor skall numreras med ett bilagenummer och långa bilagor ska ha en intern sidnumrering. Numrera ekvationerna så är de lättare att hänvisa till i texten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen