Var harjade vikingarna?

Var härjade vikingarna?

Vikingarna erövrade och bosatte sig i norra och mellersta England. York blev vikingastaden framför andra. År 878 besegrade Alfred den store av Wessex vikingarna, men nästa erövringsvåg kom runt år 980 och år 1013 erövrade den danske kungen Sven Tveskägg England.

Vart åkte vikingarna på sina resor?

De seglade över Östersjön, ner genom de ryska floderna till Svarta- och Kaspiska havet och fram till viktiga handelsplatser som Konstantinopel och Bagdad. Vikingarna var också de första européerna som gick i land på Grönland och i Nordamerika.

Vad kallade vikingarna länder?

”Vikingarna hade egna namn på omvärlden, till exempel Vinland för Amerika och Saxland för Tyskland. Två av de vanligast förekommande beteckningarna i litteraturen om vikingatiden är Gårdarike och Särkland, som skall ha syftat på länder i öster.

Vad är Vikingafärder?

De seglade över Nordsjön och tog sig till länderna England, Irland och Frankrike. Dessa vikingafärder var ofta sjörövarresor och plundringståg. Många vikingar seglade till nuvarande Frankrike, där man plundrade staden Paris. Vikingarna återkom mer eller mindre varje år och utkämpade stora slag mot frankerna.

Vart åkte de svenska vikingarna?

Norska och danska vikingar färdades västerut med sina skepp och sökte sig ner utmed Europas kuster till bland annat England, Irland och Frankrike. Nordbor seglade också över Atlanten till Island, Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade de egna riken.

Varför försvann vikingarna?

Slaget vid Stamford Bridge den 25 september och slaget vid Hastings den 14 oktober. I Stamford Bridge besegrades den norske kungen Harald Hårdråde av anglosaxarna med ledning av kung Harold Godwinson, och detta slag betraktas som slutet på vikingatiden eftersom vikingarna slutade med sina storskaliga fälttåg efter det.

Varför åkte vikingarna på sina resor?

Troligtvis hade de med sig päls som handelsvara. De seglade lång söderut och bytte sina varor mot mer exotiska som arabiska handelsmän hade tagit med sig söderifrån. Det hände att handelsmännen valde att bosätta sig på de nya platserna där de gjorde handel. Vi har fått mycket information från gravstenarna.

Vad kallade vikingarna Sverige?

Vi vet inte säkert hur ordet viking kommit till. Kanske hörde det en gång samman med vik. Folk som bodde i vikarna och seglade ut därifrån. De svenskar som seglade österut kallades inte vikingar utan varjager eller rus.

Vad kallade vikingarna Nordafrika?

Snorre Sturlasson placerade Särkland i Afrika. Den fornsvenska och fornnordiska benämningen Särkland har, i synnerhet internationellt, härletts till samma grekiska rötter som saracener, men också antagits komma från namnet på den khazariska staden Sarkel eller det fornnordiska ordet för silke.

Varför kallades Vikingatåg för västerled och österled?

Enligt traditionen skall det första ryska riket ha grundats av nordmän från Sveariket och de första ryska härskarna bär alla nordiska namn. Dock är vikingatågen i österled framförallt inte lika kända som de i västerled, då folken i Östeuropa vid denna tid oftast inte var skrivkunniga och källorna därför är få.

Vad färdades vikingarna i?

Vad har vi kvar från vikingatiden?

Än i dag finns det spår från vikingatiden. En fornlämning ska vara äldre än år 1850 för att räknas som en fornlämning. En fornlämning är till exempel en runsten eller en grav. De ger oss som lever nu ledtrådar om hur det var att leva under vikingatiden.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen