Var finns den geotermiska energin nagonstans?

Var finns den geotermiska energin någonstans?

Exempel på länder där geotermisk energi ligger bakom minst 15% av elproduktionen är Island, Costa Rica, El Salvador, Filippinerna och Kenya. Den största gruppen av geotermiska kraftverk är den som ligger vid The Geysers i Kalifornien, USA.

Hur mycket energi ger geotermisk energi?

Det går att skapa både el och värme från den geotermiska energin, men det är betydligt mer effektivt att använda energin som värmekälla. Trots det så produceras det faktiskt el av den geotermiska energin, men andelen är försvinnande liten. Av världens elförbrukning är 0,3 procent producerad genom denna form.

Vad har Island för energikällor?

Större delen av Islands el kommer fortfarande från vattenkraft och numera till en tredjedel från geotermiska kraftverk. Det är två förnyelsebara energikällor, men de kräver stora ingrepp i landskapet. Islands största vattenkraftverk Fljótsdalur på östkusten har gett upphov till landets största insjö.

Hur transporteras geotermisk energi?

Det sker genom att man låter en annan vätska med lägre kokpunkt förångas av vattnets värme och i sin tur driva en generator. När vattnet avgett sin värme-energi pumpas det ner igen och värms upp.

Hur ser framtiden ut för geotermisk energi?

Internationella energiorganisationen IEA räknar med att utvinningen av geotermisk energi kan öka tio gånger till 2050. Förutom att bättre utnyttja områden med vulkanisk aktivitet i utvecklingsländer ser IEA möjligheten att borra djupa hål, upp till 5 km, i geologiskt lugna områden, s k hot rock resources..

Vad är bra med geotermisk energi?

Några fördelar med geotermisk energi Förnybar energikälla utan utsläpp. Kräver inte stora ytor, som exempelvis solkraft och vindkraft gör.

Vad är dåligt med geotermisk energi?

Nackdelar: Stora anläggningar byggs huvudsakligen på gränsen mellan kontinentalplattorna och kan i enstaka fall ge upphov till jordbävningar. Geotermisk energi har ett visst utsläpp av växthusgaser och giftiga grundämnen till exempel arsenik och kvicksilver.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen