Var bodde mayafolket?

Var bodde mayafolket?

Maya var egentligen en rad olika folk med samma religiösa föreställningar och kultur som talade något av de 31 olika mayaspråken. De bodde i delar av vad som i dag är södra Mexiko, El Salvador, Belize, Honduras och Guatemala i Centralamerika.

Hur växte mayakulturen fram?

Södra låglandets tidigaste maya bodde i byar och odlade majs och rotfrukter. Även i Guatemalas högland bodde mayafolk i små jordbruksbyar redan 2200 f.Kr. Några århundraden senare hade maya anlagt byar längre in i södra låglandet. Med svedjebruk odlade de majs.

När dog Maya folket ut?

Maya-folkens civilisation dog dock inte ut helt, och det sista självständiga Maya-kungariket föll först 1697. Den klassiska Maya-civilisationen sträckte sig över bland annat det som nu är Guatemala och delar av Mexiko.

Hur lever Mayafolket idag?

Mayaindianerna levde mestadels på sitt jordbruk, fiske och även på biodlingar. Dock lever det fortfarande kvar flera ättlingar från Mayaindianerna än idag. Mayaindianernas spirituella religion och kultur förekommer än idag. I Guatemala så är på ett ungefär 60 procent utav befolkningen ättlingar till Mayas.

När kom Mayakulturen?

Mayafolk fanns i området för mer än fyratusen år sedan. Kulturens blomstringsperiod brukar anges till 250–900 e Kr. När européerna kom hade mayacivilisationen splittrats och var starkast på Yucatánhalvön och höglandet. Mayafolket odlade bönor, squash och majs.

När var Mayariket som störst?

Storhetstid: 300 f.Kr. –100 e.Kr. El Mirador upptäcktes först 1926. Staden, som mycket väl kan ha varit mayas första storstad, hyser bland annat La Danta-pyramiden, som troligen är världens största.

Hur såg mayafolket ut?

Mayafolket bestod av olika urfolk som delvis hade en gemensam kultur. Mayariket utgjordes av många olika stadsstater i nuvarande Mexiko, Guatemala, Honduras, Belize och El Salvador. Mayariket täckte ett geografiskt område som till ytan var något större än dagens Italien.

Vad kännetecknar mayakulturen?

Mayafolket byggde många städer I närheten låg bostäder för präster samt adelsmän. Längre bort fanns de hus som tillhörde de rika. I stadens utkanter bodde bönderna. Mayafolket levde främst på jordbruk där grödor som majs och bönor utgjorde basföda.

Hur stort var Mayariket?

Stadsstaterna påminde om dem som fanns i antikens Grekland. Mayariket täckte ett geografiskt område som till ytan var något större än dagens Italien. Mayakulturen i Centralamerika varade i flera tusen år och var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna.

Vilket förhållande har majs till mayakulturen?

Mayafolket såg Tepeu och Gucumatz som anfäder och man sa att det var de som hade skapat allt; dock med vissa förhinder i att finna lämpligt råmaterial till dugliga människor. Först med majs hade de framgång.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen