Var bildas sedimentara bergarter?

Var bildas sedimentära bergarter?

Sedimentära bergarter bildas genom avsättning och cementering av lösa sediment, vanligen på havsbottnen. Ofta har de en lagrad eller skiktad struktur. Exempel på sedimentära bergarter är sandsten, lerskiffer och kalksten.

Vad kan bergarter användas till?

Alla fossil finns i sediment, sedimentära bergarter, eller metamorfa sedimentära bergarter, dessa utgör därför en viktig grund för att förstå de förhållanden som tidigare rådde på jordytan.

Var finns sedimentära bergarter i Sverige?

Ovanpå urbergsskölden förekommer fanerozoiska sedimentära bergarter som är yngre än omkring 545 miljoner år. Dessa täcker idag urberget i stora delar av Skåne, Öland och Gotland, Östgöta- och Närkeslätten, Västgötabergen, samt trakten kring Siljan i Dalarna och längs fjällranden.

Vad används sedimentära bergarter till?

Sedimentära bergarter har stor ekonomisk betydelse dels som byggnadsmaterial (de flesta av världens katedraler är till exempel byggda i sandsten) och dels genom sin porositet och genomtränglighet som gör att de kan bilda petroleum- och grundvattenreservoarer.

Vad används metamorfa bergarter till?

Några vanliga metamorfa bergarter

 • Kvartsit.
 • Marmor.
 • Fyllit.
 • Glimmerskiffer.
 • Ådergnejs (migmatit)
 • Hälleflinta.
 • Leptit.
 • Gnejs.

Varför finns det sedimentär berggrund på vissa platser i Sverige?

På havsbotten avsattes sediment som bildade sedimentära bergarter. varför finns det sedimentär berggrund på vissa platser i Sverige? dessa har på något sätt skyddats från de exogena krafter. Vid kemisk vittring sönderdelas bergarternas mineral som löser sig i markvatten eller bildar en ny kemiska föreningar.

Vilka bergarter finns?

Magmatiska bergarter

 • Djupbergarter. Magmatiska djupbergarter bildas från magma som intruderat och stelnat djupt nere i jordskorpan, i eller nära den så kallade magmakammaren.
 • Gångbergarter.
 • Vulkaniska bergarter.
 • Klastiska sedimentära bergarter.
 • Biogena sedimentära bergarter.
 • Kemiska sedimentära bergarter.

Hur har urberg bildats?

Urberg. Större delen av Sverige består av urberg. Urberget bildades ur vulkaniska bergarter som omvandlats när de utsatts för högt tryck och värme. Det svenska urberget är dessutom så gammalt att det bildades innan det fanns djur som kunde ge upphov till fossil.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen