Vad var syftet med Berlinmuren?

Vad var syftet med Berlinmuren?

Berlinmuren var en mur som började byggas 1961 mellan Västberlin och Östberlin. Beslutet att bygga muren fattades av den östtyska regeringen. Muren byggdes av ekonomiska och politiska skäl. Berlinmuren uppfördes sedan den ökande flyktingströmmen från öst till väst blivit ett stort bekymmer för Östtyskland.

Varför blev det öst och Västtyskland?

Efter Nazitysklands nederlag i andra världskriget 1945 delades Tyskland och Berlin i fyra ockupationszoner. Av de amerikanska, brittiska och franska zonerna bildades 1949 Västtyskland, medan den sovjetiska ockupationszonen blev Östtyskland.

Varför delade man upp Tyskland?

Den 1 september 1939 utbröt andra världskriget. Den 8 maj 1945 kapitulerade de tyska trupperna. Vid krigsuppgörelsen förlorade Tyskland betydande delar av sitt territorium. Såväl Tyskland som staden Berlin delades mellan de allierade (USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen) i fyra ockupationszoner.

Hur påverkas vi idag av Berlinmuren?

Efter murens fall blev världen inte den samma igen, fler och fler länder införde demokrati, och levnadsstandarden blev långsamt bättre och bättre. Dock är det fortfarande så att länderna i östra Europa har det sämre än de i väst. Men Västeuropa har haft mycket längre tid på sig att bygga upp sina länder.

Vad hände när Berlinmuren revs?

När muren föll hade den i över 28 år skiljt Berlin åt i två delar, det kommunistiska öst och det kapitalistiska väst. Uppdelningen mellan Väst- och Östtyskland uppkom efter andra världskriget slut då segermakterna styckade landet. Från 1949 till 1961 flydde 2,7 miljoner människor från öst till väst via Berlin.

Hur flydde folk över Berlinmuren?

Från 1949 till 1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin. Berlins gamla universitet, det nuvarande Humboldtuniversitetet, låg i Östberlin, men Västberlin var mer välbärgat och arbetstillfällena var fler. Många som bodde i Östberlin pendlade över till sina arbeten i Västberlin.

När muren revs?

november 1991
Berlinmuren/Rivningsdatum

Hur var det i Östberlin?

Östtyskland var visserligen ett mycket fattigt land till en början men efterhand blev de ekonomiska förhållandena bättre, arbetslösheten sjönk och socialförsäkringssystemet var betydligt mer omfattande i DDR än i många andra öststater.

Hur tog man sig från Västberlin till Västtyskland?

Västberlinare kunde resa till Västtyskland och västländer samt neutrala länder förutom under Berlinblockaden 1948-1949. Att resa ut från Västberlin innebar att passera östtyska gränskontroller om man reste via väg och järnväg. Åkte man på vägar rörde det sig om transitsträckor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen