Vad var skalet till det folkliga upproret i Hongkong?

Vad var skälet till det folkliga upproret i Hongkong?

Protesterna, som pågått sedan 15 mars 2019 och intensifierades i början av juni, inleddes med att demonstranter ville stoppa ett lagförslag som skulle tillåta utlämning av misstänkta brottslingar från Hongkong till Fastlandskina och andra områden där utlämningsavtal inte finns idag.

Hur slutade arabiska våren?

Demonstranterna marscherade till Tahrirtorget och slog läger. Inspirerade av upproret i Tunisien organiserades gatudemonstrationer och protester i januari och februari. President Mubarak avgick 11 februari 2011 och högsta militärledningen tog över styret av Egypten fram till nästa presidentval.

Vilka länder var med i arabiska våren?

Den så kallade arabiska våren 2011 förbyttes snart till politisk vinter i nästan alla de länder där spontana folkliga resningar utmanade auktoritära regimer: Egypten, Libyen, Syrien, Bahrain och Jemen.

När var den arabiska våren?

18 december 2010
Arabiska våren/Startdatum

Vad händer i Hong Kong?

Massprotesterna 2019–2020 I mitten av 2019, skakades Hongkong av nya massprotester, som växte till att bli de våldsammaste på många årtionden. Hundratusentals Hongkongbor protesterade mot ett lagförslag från Hongkongregeringen om att tillåta att brottslingar lämnas ut till Kina.

Vad hände i arabiska våren?

Våren 2011 bröt stora folkliga uppror ut i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Proteströrelserna syftade till att ändra regeringssystemet i varje land, ofta med fokus på mänskliga rättigheter, och hade som främsta krav att den regerande diktatorn i de olika länderna skulle avgå.

Vilken roll hade de sociala medierna i samband med den arabiska våren?

Många menar att den arabiska våren 2011 aldrig hade kommit till stånd utan sociala medier. Via de sociala medierna kom människor i Egypten, Tunisien, Libyen och Jemen i kontakt med varandra. Där kunde de uttrycka sitt missnöje med hög arbetslöshet, fattigdom, polisiärt och militärt våld och allmänt politiskt förtryck.

Vem krigar mot vem i Syrien?

Det syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assad, och flera oppositionsgrupper. Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna.

Vad menas med den arabiska våren?

Under 2011 pågick stora folkliga uppror mot myndigheterna i många länder i Mellanöstern och Nordafrika. Proteströrelserna under det som kallas ”Den arabiska våren” hade som främsta krav att den regerande diktatorn i de olika länderna skulle avgå. Upproren inspirerade varandra, men utvecklades var för sig.

Vad händer i Hongkong 2020?

Nationell säkerhetslag införs av Peking I juni 2020 antog Nationella folkkongressens ständiga utskott en nationell säkerhetslag i Hongkong. Den lagstiftande församlingen i Hongkong hade genom beslutet kringgåtts.

Vad vill Hongkong?

Proteströrelsen består av två grupperingar: demokratianhängare som motsätter sig självständighet men vill ha ökad demokrati och kämpar för det genom fredliga protester samt en radikal falang – localists – som vill att Hongkong ska bli självständigt och som är mer benägen att genomföra våldsaktioner.

Vilka deltog i arabiska våren?

2011 var ett år präglat av demonstrationer, sammandrabbningar och stora förändringar i Nordafrika och Mellanöstern. Protesterna började i Tunisien men spred sig sen till andra länder i regionen, bland andra till Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Jemen och Bahrain.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen