Vad uppfanns under renassansen?

Vad uppfanns under renässansen?

En av de viktiga händelserna inom renässansen var uppfinningen av boktryckarkonsten. Tidigare så skrevs allt för hand. Men år 1438 uppfann Gutenberg konsten att trycka text med gjutna bokstavstyper. Cirka arton år senare så trycktes den första Bibeln med denna teknik.

Vilka nya platser var det som européerna upptäckte?

Den första världsomseglingen. Ännu hade ingen funnit en västlig väg till Kryddöarna (Moluckerna i nuvarande Indonesien), då den portugisiske officeren Magellan fick Karl V:s stöd. År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till Indien.

Vad händer i världen under renässansen?

Renässansen betecknar återfödelsen av den antika kulturen och filosofin. Under renässansen kom den stora brytningen med den antik-kristna kunskapssynen och man började bygga upp en ”ny vetenskap byggd på observationer, orsaksförklaringar och matematik”. Konst och teknologi utvecklades av bland andra Leonardo da Vinci.

Hur det var att leva under renässansen?

Den nya idévärlden var vad man kallade renässansen. Under den här tiden började man sätta själva människan i centrum. Man var inte längre tvungen att hålla sig till de gamla tråkiga och förutsägbara traditionerna, eller till viss del var man ju det det, men nu hade människan fått en mycket friare vilja i samhället.

Vad kännetecknar Renässansmusik?

Renässansens musik är en epok i den västerländska musikhistorien. Epoken kännetecknas av att kontrapunktiken och polyfonin utvecklas. Den sakrala musiken börjar bli flerstämmig, och lånar ofta in melodier från den profana, medan allt färre verk är påverkade av den gregorianska sången.

Vad utgår man från när man skriver musik under barocken?

Den karakteriseras av systematisk flerstämmighet, basso continuo, solistmusik. Andra kännetecken brukar vara dess jämna puls – den är lätt att stampa takten till – och terrassdynamik. Den framträdde först i Italien och kallades då stile moderno (i motsats till stile antico) i slutet av 1500-talet.

Hur påverkades Europa av att man upptäckte nya handelsvägar?

Under denna period nådde europeiska skepp i stort sett alla delar av världen i sökandet efter nya handelsvägar och handelspartners. Detta stimulerade den växande kapitalismen i Europa. Européerna lärde härmed känna folkgrupper och kartlade områden som tidigare varit okända för dem.

Vilka av alternativen är förutsättningar bakom Upptäcktsresorna under slutet av 1400 talet?

Astronomerna byggde stjärnkikare som gjorde att de kunde se längre ut i universum än tidigare. Det de såg i sina kikare stämde inte med kyrkans världsbild. Därför menade de, tvärtemot vad kyrkan lärde, att den klotformade jorden roterar runt solen som också är världsalltets centrum.

Vilka hade makten under renässansen?

Under renässansen var det kungarna som styrde och man började nu ifrågasätta kyrkans makt allt mer.

Hur har renässansen påverkat vårt samhälle?

Klädmodet springer inte sällan ur den politiska och ekonomiska maktens källa. Så även under renässansen, då Italien var ledande modenation. Det var också nu som modet i nutida bemärkelse såg dagens ljus. Utvecklingen hängde samman med att kyrkans makt avtog, vilket bäddade för nationalstaternas framväxt.

Vad är utmärkande för renässansen?

Begreppet renässans kommer från det franska la Renaissance, som på svenska betyder pånyttfödelse. För renässansen anses ofta vara den tid då antikens kultur föds på nytt i ny skepnad.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen