Vad star SiS man for?

Vad står SiS man för?

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Vad är CIS norm?

Det juridiska könet bestäms utifrån nyfödda barns biologiska kön. Cisperson: Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson. Begreppet handlar om könsidentitet och könsuttryck och inte om sexuell läggning. Cis är latin för på samma sida.

Vad betyder könstillhörighet?

Vilket kön du känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Könsuttryck handlar om utseende, till exempel kläder och kroppsspråk. Det är inte kopplat till vilken kropp du har utan vilket kön du känner att du tillhör. Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär för dig.

Vad är Ciskvinnor?

En person som föddes med snippa och då fick ”kvinna” registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej/kvinna och som andra personer uppfattar som en tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna.

Vad betyder Cisnormativitet?

Termen cis används också exempelvis inom aktivism och genusvetenskap för att belysa hur olika samhällsfunktioner så som skola, vård och rättsväsende utgår från en cisnormativitet, någonting som enligt teorin definierar personer som inte ryms inom tvåkönsnormen som avvikande.

Vad är en könskorrigering?

Könskorrigering (könsbekräftande vård) är olika medicinska behandlingar som syftar till att kroppen bättre ska stämma överens med könsidentiteten. Inslag i könsbekräftande vård kan vara hormonbehandling och kirurgi.

Vad är det biologiska könet?

Med biologiskt kön menas kön bestämt utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling. Könsdysfori har inget med sexuell läggning att göra.

Vad innebär ickebinär?

Ickebinär är en person som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter utanför denna norm, till exempel genderqueer, bigender och agender. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som identifierar sig som det.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen