Vad ska man gora om ens dator inte startar?

Vad ska man göra om ens dator inte startar?

I den här artikeln går vi igenom grundläggande tips för att få liv i en dator som inte startar som vanligt när du trycker på strömknappen.

 1. Kontrollera strömmen.
 2. Kolla skärmen.
 3. Försök med en återställningsskiva.
 4. Starta i felsäkert läge.
 5. Koppla ur alla externa diskar.
 6. Trasig eller inkompatibel hårdvara.
 7. Trasig startskiva.

Varför drar min Mac så mycket batteri?

Fönstret Batteri under Systeminställningar har inställningar du kan använda för att öka batteritiden i din bärbara Mac-dator. Inställningen innebär att Mac-datorn inte kontrollerar din e-post eller söker efter iCloud-uppdateringar i viloläge, vilket ger mer tid i vänteläge.

Kan inte starta HP dator?

Om datorn plötsligt inte startar ordentligt ska du utföra en hård återställning.

 • Koppla bort all kringutrustning och avlägsna alla USB-enheter och mediekort.
 • Koppla bort nätadaptern, ta ut batteriet och håll sedan in strömknappen i minst 15 sekunder.

Vad gör man när Windows 10 inte startar?

Du kan komma åt Systemåterställning i Windows genom att söka efter ”Återställning” i startmenyn….Återställ datorn till en tidigare tidpunkt när datorn inte startar

 1. Klicka på Felsök.
 2. Klicka på Avancerade alternativ.
 3. Klicka på Systemåterställning.
 4. Följ guiden och välj ett datum då det fungerade.

Varför laddas inte datorns batteri Mac?

Det kan hända av några olika anledningar: Datorn pausar laddningen tillfälligt så att batteriets livslängd förlängs. Batteriet kan tömmas till 90 % eller lägre innan det börjar laddas igen. För att omedelbart återuppta laddning kan du stänga av hanteringen av batterihälsa i inställningspanelen Strömsparare.

Får ingen bild på min laptop?

Gå igenom dessa steg även om du inte kan se något på skärmen:

 • Stäng av datorn.
 • Anslut den bärbara datorn till strömkällan med nätadaptern.
 • Tryck ned och håll kvar tangenten Windows och tangenten och B samtidigt, medan datorn är avstängd.
 • Håll ned båda tangenterna och tryck samtidigt ned strömknappen i en sekund.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen