Vad ska man gora nar oljan tar slut?

Vad ska man göra när oljan tar slut?

När oljan tar slut får vi ett skifte i samhället som är svårt att överblicka. Effekterna kommer dock bli stora och samhället inte sig likt. Författaren berättar att med oljan försvinner även energin ur världsekonomin och tidigare depressioner och lågkonjunkturer kommer blekna i jämförelse.

Vilka länder är beroende av olja?

Världens största oljeproducenter

  • USA: 19,51 miljoner bpd.
  • Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd.
  • Ryssland: 11,49 miljoner bpd.
  • Kanada: 5,50 miljoner bpd.
  • Kina: 4,89 miljoner bpd.
  • Irak: 4,74 miljoner bpd.
  • Förenade Arabemiraten 4,01 miljoner bpd.
  • Brasilien: 3,67 miljoner bpd.

Är vi beroende av olja?

I dag genomsyrar oljeberoendet hela samhället. Olja står i dag för 32 procent av den primära energiförsörjningen. Tittar vi på transporter är 95 procent av den globala transportsektorn oljeberoende. Olja handlar dessutom om långt mycket mer än drivmedel för fordon.

Vad ska vi göra med oljan?

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror. Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer…

Vart i världen finns mest olja?

Land Återstående olja
1 Saudiarabien 194 miljarder fat
2 Irak 108 miljarder fat
3 Ryssland 79 miljarder fat
4 Iran 76 miljarder fat

Hur får man ut olja?

För att komma åt oljan borrar vi djupt ner i berggrunden. Sedan pumpas oljan upp och sänds via tankfartyg eller gigantiska rör (pipelines) till raffinaderier där den förädlas till olika produkter, tex bensin, diesel och eldningsolja.

Vilket land i världen producerar mest olja?

Land Återstående olja
1 Saudiarabien 260 miljarder fat
2 Iran 126 miljarder fat
3 Irak 115 miljarder fat
4 Kuwait 101 miljarder fat

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen